Kutsu kevätkokoukseen

Saskia Halminen
28.3.2018

Liiton kevätkokous pidetään 15.4 klo 10 ennen seuratoimintapäivää. Muista ottaa seuraltasi valtakirja mukaan!

Liiton sääntöjen mukaan kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
11 § Kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat
3. esitetään liittohallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
5. vahvistetaan kurinpitomääräykset
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kohtaan 6 hallitus esittää käsiteltäväksi otettavan asian, jonka syyskokous sinne siirsi,eli liittohallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä.

Kevätkouksen materiaalit tulevat viimeistään viikkoa ennen kokousta liiton nettisivuille.

Kevätkokouksen jälkeen ohjelma jatkuu seuratoimintapäivillä, ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä.