Somesta vauhtia seuran viestintään

Sosiaalinen media eli tuttavallisemmin some on kaikkien huulilla, ja joitain se saattaa jo kyllästyttää tai ärsyttää. Somen hyviin puoliin lukeutuu kuitenkin se, että jokainen voi itse valita, kuinka monessa some-kanavassa toimii ja kuinka aktiivisesti.

Kaiken kaikkiaan some on tuonut elämiimme paljon mahdollisuuksia esimerkiksi jakamiskulttuurin muodossa ja yhteydenpidon välineenä. Somen käytöstä puhuttaessa nousee usein esille metafora kaksiteräisestä miekasta. Toisaalta somen ennakkoluulottomaan käyttöön rohkaistaan, mutta samalla saatetaan varoittaa sen mukanaan tuomasta vastuusta.

Some on kuitenkin hyvä nähdä ennemmin mahdollisuutena kuin uhkana, sillä sen aktiivisella ja ennakkoluulottomalla käytöllä voidaan saavuttaa suuria hyötyjä myös urheiluseuroissa!


Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa


Somessa kuvan lisääminen korreloi suoraan siihen, kuinka monta ihmistä julkaisu tavoittaa. Kuvien julkaiseminen onkin yksi somen suosituimmista käyttötavoista. Suomessa yleisellä paikalla kuvaaminen on sallittua, mikäli se ei loukkaa kuvauksen kohdetta. Rikoslain mukaan rangaistavaa on sellaisen kuvan julkaiseminen, joka tuottaa kuvauksen kohteelle vahinkoa tai kärsimystä. Kuvaustilanteen ja julkaisuyhteyden arvioiminen on aina somessa kuvia jaettaessa paikallaan.

Urheiluseuratoiminnassa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti alaikäisten lasten kuvaamiseen ja heidän kuviensa julkaisemiseen. Hyvä käytäntö on aina varmistaa lupa sekä kuvaamiseen että kuvan julkaisemiseen vanhemmilta. Useat seurat ratkaisevat tämän pyytämällä luvan jo harrastamisen aloitusvaiheessa ilmoittautumisen yhteydessä. 


Somen pelisäännöt tiedoksi myös jäsenille
 

Kun urheiluseura päättää aloittaa aktiivisen somen käytön, on tärkeää sopia yhteisistä pelisäännöistä. Somen pelisääntöjen on hyvä pohjautua muuhun urheiluseuraa koskettavaan viestintään, sillä viestinnällinen yhtenäisyys edesauttaa ydinviestin tehokasta välittymistä.

Somen avulla on mahdollista välittää onnistumisen kokemuksia, iloista fiilistä sekä tietotaitoa ja tätä kautta rakentaa positiivista mielikuvaa urheiluseurasta ja sen toiminnasta. Urheiluseura on parhaassa tapauksessa enemmän kuin jäsentensä summa, mikä on hyvä huomioida myös somen käytössä.

Kun urheiluseura on luonut somen pelisäännöt, on niistä hyvä kertoa myös jäsenille. Jäsenten avulla urheiluseuran haluama viesti leviää monin verroin laajemmalle, kuin mitä se leviäisi ainoastaan urheiluseurassa työskentelevien avulla. Urheiluseuran yhtenäisyyttä lisäävä, tehokas ja edullinen toiminnan markkinointikeino on saman ydinviestin ja yhtenäisten hashtagien käyttäminen somessa samanlaisen mielikuvan luomiseksi. Kun somen pelisäännöt ovat koko seuran tiedossa ja niitä noudatetaan jokapäiväisessä somettamisessa, vältytään varmasti somen suurimmilta sudenkuopilta ja saadaan samalla sen tarjoama potentiaali hyötykäyttöön.

Somessa on helppo innostua ja innostaa, mutta myös somesta itsestään voi innostua. Nyt siis rohkeasti kokeilemaan someilua!
 

Sosiaalisen median pelisäännöt top 5 – näillä pääset alkuun
 

1. Nähkää some mahdollisuutena ja kokeilkaa ennakkoluulottomasti eri kanavia. Kokeilujen kautta huomaatte pian mitkä somen kanavat sopivat juuri teille!

2. Luokaa omat somen pelisäännöt, jotka tukevat ydinviestinne välittymistä. Positiivisia julkaisuja ei voi olla ikinä liikaa!

3. Kertokaa pelisäännöistänne myös jäsenillenne, sillä yhdessä olette enemmän!

4. Aktivoitukaa somessa myös henkilökohtaisesti. Jokainen voi toimia suunnannäyttäjänä!

5. Erilaisia sisältöjä jaettaessa on hyvä asettua toisen saappaisiin: miltä minusta tuntuisi, jos tämä koskisi minua? Jos esimerkiksi kuvan julkaiseminen epäilyttää, pyytäkää aina lupa.


Urheiluseuran viestintäoppaasta
löytyy mm. ohjeistusta urheiluseuran viestinnällisen yhtenäisyyden luomiseksi sekä kuvauslupa-malli.

Teksti ja kuva: Valo

 

 


 

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat Suomessa nyt

Facebook

Monelle tuttu, helppokäyttöinen ja monipuolinen some-kanava. Mahdollista luoda tapahtumia ja ryhmiä esimerkiksi eri harrastajaryhmille. Lähes kaikki suomalaiset ovat Facebookissa, joten tavoitettavuus on hyvä.

Twitter
Nopean viestinnän some-kanava, jossa käydään aktiivista keskustelua hashtageja hyödyntämällä. Lisäksi ajankohtaisten uutisten ja teemojen seuraaminen onnistuu helposti. Erityisen suosittu yli 25-vuotiaiden miesten keskuudessa.

Instagram
Kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu some-kanava, jossa viihtyvät erityisesti nuoret. Kuvia saa kohdistettua omille kohderyhmille oikein valittujen hashtagien avulla.

WhatsApp
Erityisen hyvä sisäisen viestinnän väline, jonka avulla on mahdollista jakaa toisille myös kuvia ja videoita. Käytetään sekä yksityis- että ryhmäviestinnän välineenä.

Snapchat
Kertaluontoiseen livelähettämiseen perustuva kuva- ja videopalvelu, jonka innokkaita käyttäjiä ovat erityisesti nuoret.

Periscope
Uusi some-hitti. Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen livelähettämisen kanava, jossa livekuvaa voi kommentoida.

Kaikilla somepalveluilla on omat käyttöehdot ja ikärajat, joihin on hyvä tutustua ennen käytön aloittamista.