Opas seuroille työntekijän palkkaamiseen

Urheilu- ja liikuntaseurojen käyttöön on luotu Seura-ammattilaisen palkkaaminen -työkirja, jonka tarkoituksena on auttaa seuroja onnistuneen palkkauksen toteuttamisessa. Työkirja saattelee urheiluseuran kuuden vaiheen läpi. Ensimmäiset kaksi keskittyvät seuran toiminnan kehittämiseen, seuraavat itse palkkaamiseen ja viimeinen toimintakulttuurin uudistamiseen. Tämän vuoksi työkirja soveltuu hyvin myös sellaisten seurojen käyttöön, joissa jo toimii ammattilaisia.

"Monessa urheiluseurassa haaveillaan omasta työntekijästä. Ammattilaisen toivotaan helpottavan seuran arkea tai parantavan toiminnan laatua. Usein koko seura hyötyy valtavasti jo yhdestä työntekijästä. Joskus taas palkkausprosessissa epäonnistutaan, jos esimerkiksi seurassa ei tiedetä oman toiminnan tarkoitusta, seuran hallitus ei ole tietoinen työnantajavelvoitteista, ammattilaisen tehtävänkuva jää epäselväksi tai työntekijä jää tyystin ilman tukea. Työkirja opastaa, miten nämä pulmat vältetään", kertoo Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkönen.

Työkirjan neuvot perustuvat olemassa olevaan seuratuen arviointiaineistoon sekä seurakehittäjiltä ja muilta kokemusasiantuntijoilta koottuihin näkemyksiin. Lisäksi pohjana on käytetty opasmateriaalia muilta yhdistystoiminnan alueilta.

"Kaikista keräämistämme kokemuksista, näkemyksistä ja kommenteista pyrittiin luomaan eheä prosessi, jossa ei ole mitään turhaa mutta kaikki tarvittava. Hankkeen aikana kävi ilmi, että seurakentällä on suuri tarve erilaisiin johtamisen ja organisoinnin menetelmiin", kertoo hanketta koordinoinut Outi Aarresola Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU).

Työkirja tarjoaa konkreettisia työkaluja palkkausprosessin eri vaiheisiin. Lisäksi työkirjaan on liitetty kompakti itsearviointimalli seuran käyttöön. Linkkikokoelmasta puolestaan löytää muita oppaita ja tietoa seuran tarpeisiin.

Työkirjaa ovat olleet toteuttamassa KIHU, LIKES-tutkimuskeskus, Keski-Suomen Liikunta ry ja Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio Valo ry. Työtä on rahoittanut pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaisun tiedot:
Seura-ammattilaisen palkkaaminen – askeleet onnistumiseen. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, LIKES-tutkimuskeskus, Keski-Suomen Liikunta ja Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio Valo ry, 2016.
ISBN 978-952-5676-80-8

Julkaisu löytyy sähköisenä osoitteesta https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/Seura-ammattilaisen_palkkaaminen.pdf


Teksti: Valo