2006 FITA-tilasto


Miehet tähtäin:FITA    
Reko Heikkinen1267    
Pentti Laurila1247    
Tero Lindroos1243    
Antti Tekoniemi1238    
Juuso Huhtala1234    
Juho Hautamäki1224    
Toivo Vierimaa1219    
Jari Lipponen1218    
Tuomas Määttä1217    
Esa Rantanen1217    
Petri Malinen1213    
Jouko Simula1211    
Vesa Tarhala1205    
Teemu Patala1204    
Antti Pietikäinen1202    
Perttu Ronkanen1201    
Tapani Niskanen1201    
Jukka Alanko1200    
Tomi-Matti Kangas1200    
      
Miehet tähtäin:90m    
Pentti Laurila291    
Toivo Vierimaa290    
Juuso Huhtala290    
Reko Heikkinen286    
Antti Tekoniemi285    
Petri Malinen284    
Jari Lipponen280    
Tero Lindroos280    
Antti Pietikäinen278    
Esa Rantanen274    
Juha Viitaoja268    
Juho Hautamäki268    
Perttu Ronkanen267    
Tapani Niskanen266    
Jukka Alanko266    
Tomi-Matti Kangas265    
Jouko Simula264    
Tuomas Määttä263    
      
Miehet tähtäin:70m    
Tuomas Määttä322    
Tero Lindroos320    
Antti Tekoniemi315    
Reko Heikkinen313    
Juuso Huhtala311    
Esa Rantanen311    
Antti Mansukoski308    
Jari Lipponen307    
Teemu Patala307    
Jukka Alanko306    
Juho Hautamäki305    
Petri Malinen305    
Esa Takkinen304    
Perttu Ronkanen302    
Vesa Tarhala301    
      
Miehet tähtäin:50m    
Reko Heikkinen325    
Juho Hautamäki317    
Antti Tekoniemi316    
Tuomas Määttä314    
Jouko Simula313    
Tapani Niskanen313    
Pertti Rantanen313    
Vesa Tarhala313    
Tero Lindroos307    
Teemu Patala303    
Perttu Ronkanen302    
Antti Mansukoski302    
Jari Lipponen301    
Toivo Vierimaa301    
Juuso Huhtala300    
      
Miehet tähtäin:30m    
Antti Mansukoski346    
Tero Lindroos346    
Antti Tekoniemi345    
Juuso Huhtala345    
Reko Heikkinen343    
Tomi-Matti Kangas343    
Pentti Kuivalainen341    
Pentti Laurila341    
Teemu Patala340    
Vesa Tarhala339    
Esa Rantanen338    
Tuomas Määttä338    
Juho Hautamäki337    
Perttu Ronkanen337    
Keijo Viilo337    
      
Miehet talja:FITA    
Marko Järvenpää1371    
Jari Haavisto1365    
Lauri Rytky1353    
Mikko Holappa1347    
Timo Arna1335    
Nico Haavisto1332    
Lasse Hiltunen1326    
Zoltan Kosy1319    
      
Miehet talja:90m    
Jari Haavisto331    
Marko Järvenpää330    
Mikko Holappa324    
Lauri Rytky317    
Timo Arna317    
Lasse Hiltunen316    
Nico Haavisto310    
Zoltan Kosy308    
      
Miehet talja:70m    
Marko Järvenpää350    
Mikko Holappa341    
Lauri Rytky340    
Zoltan Kosy338    
Jari Haavisto335    
Nico Haavisto333    
Lasse Hiltunen333    
Timo Arna330    
      
Miehet talja:50m    
Marko Järvenpää349    
Jari Haavisto347    
Lauri Rytky339    
Timo Arna336    
Nico Haavisto335    
Mikko Holappa333    
Lasse Hiltunen329    
Zoltan Kosy328    
      
Miehet talja:30m    
Marko Järvenpää359    
Lauri Rytky357    
Nico Haavisto354    
Lasse Hiltunen354    
Mikko Holappa353    
Jari Haavisto353    
Zoltan Kosy345    
Timo Arna352    
      
Naiset talja:70m60m50m30mFITA
Anne Laurila3423443363501372
Sirkka Sokka-Matikainen3313403303481345
Merja Vesa3153233273481323
      
Naiset tähtäin:70m60m50m30mFITA
Marjo Vikström3003183123501270
Etta Peltola2823213093381244
Heli Kukkohovi3033082973411239
Mari Piuva2953232893151222
Laura Perälä2822993003261203