Valmentajakoulutus

Yhtä tärkeää kuin jousiampujan kehittyminen aina vain tarkemmaksi on valmentajan kehittyminen valmentajan polullaan yhä taitavammaksi. SJAL:n valmentajakoulutuksessa on tasot 1 - 3 ja lisäksi ammattivalmentajatutkinnot tasoilla 4 ja 5.

Valmentajan polulle voi lähteä ilman aiempaa kokemusta valmentamisesta. Kiinnostus valmentamiseen riittää!Taso 1


VOK1-tasolla koulutetaan seurojen ohjaajia- ja valmentajia. Koulutuksen jälkeen oppilailla on valmiudet alkeis- ja jatkokurssien ohjaajana toimimiseen. Koulutus sisältää lajiosan (yleensä marras-joulukuussa Kisakalliossa) sekä aluellisten liikuntajärjestöjen kautta otettavat yleisosat.  

Kokonaisuus rakentuu neljästä (4) kaikille yhteisestä koulutuksesta ja vapaavalintaisesti kolmesta (3) lasten ja nuorten tai kolmesta (3) aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta. Osallistua voi myös yksittäisiin koulutuksiin. Katso oma liikunnan aluejärjestösi tarjonta.

https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tag/valmentaja-ja-ohjaajakoulutus/

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/koulutus/valmentajille-ja-ohjaajille-koulutu/


Vanhan, taitolajien yhdessä järjestämän VOK-koulutuksen sisältö:

Lähijakso 1: Harjoittelun perusteet

 • Fyysinen valmennus
 • Biomekaniikka
 • Yksittäisen harjoituksen suunnittelu
 • Lasten ja nuorten kehittyminen ja harjoittelu
 • Valmentajana kehittyminen

Lähijakso 2: Valmennuksen periaatteet

 • Valmentajan ominaisuudet
 • Taitovalmennus
 • Oppiminen ja opettaminen
 • Psyykkinen valmennus
 • Paraurheilijoiden valmentaminen

Lähijakso 3: Lajijakso

 • Valmentaminen jousiammunnassa
 • SJAL:n konseptit (Ensinuolet, Jatkonuolet, Taitomerkkijärjestelmä)
 • Tähtäinjousen perustekniikka (Ensinuolet)
 • Maastojousiammunnan perusteet
 • Taljajousen perustekniikka (Ensinuolet)

SJAL tukee jokaista VOK-oppilasta pienemmillä kurssimaksuilla ja suoralla tuella VOK-oppilaan seuralle.


Taso 2


Tason 2 koulutus järjestetään yhdessä tarkkuuslajien (jousiammunta, ammunta, keilailu, curling) kanssa. Koulutuksen kokonaislaajuus on 150 tuntia ja se jakautuu neljään lähijaksoon ja näiden lisäksi tehtäviin oppimistehtäviin ja valmennusnäyttöihin. Jaksoista kaksi on yleisiä ja yhteisiä kaikille lajeille, kaksi jaksoa puolestaan on lajikohtaisia.

Yleisjaksojen aihealueet ovat seuraavat:

 • Fyysinen harjoittelu
 • Ravitsemus
 • Biomekaniikka ja taitoharjoittelu
 • Näköfysiologia
 • Harjoittelun suunnittelu ja seuranta
 • Psyykkinen harjoittelu
 • Vuorovaikutustaidot
 • Taitoharjoittelu
 • Itsensä kehittämisen taidot
 • Juniorivalmennus
 • Antidoping

Tason 2 koulutus antaa valmiudet henkilökohtaisena valmentajana toimimiseen. Osallistuminen koulutukseen edellyttää tason 1 (tai vastaavan) koulutuksen suorittamista ja mukanaoloa käytännön valmennustyössä.Taso 33-tason tavoite on suunnitella ja hallita valmennusta urheilijan uran näkökulmasta. Koulutus keskittyy kokonaisvaltaiseen valmentamiseen ja syventää 2-tasolla hankittua osaamista mm. psyykkisessä valmennuksessa, taitojen oppimisessa ja urheilulliseen elämäntapaan tukemisessa. Tavoite on ymmärtää lajin kansainväliset vaatimukset ja tarkastella valmennusta suuntana kv-tason kilpaileminen. Koulutuksessa pohditaan tavoitteen asettelua useamman vuoden päähän ja suunnitellaan sopivia välitavoitteita. Koulutukseen voi osallistua valmentaja, joka on kiinnostunut tähtäämään kansallisen huipun tai kv-tason urheilijan valmennusosaamiseen. 

Ensimmäinen VOK3-koulutus alkoi 2018 ja päättyi syksyllä 2019. Uusia VOK3-koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan joka toinen tai joka kolmas vuosi.

Tiesithän, että SJAL maksaa seuroille tukea valmentajakoulutuksen suorittamisesta.