Seuratoimintaan tukea tulevaisuudessa

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n kevätkokous kesäkuussa hyväksyi esityksen seuratoiminnan tavoitetilasta vuonna 2020, jonka pohjalta luodaan toimenpiteitä seurojen avuksi.

Vuonna 2020 urheiluseuratoiminta on arvostettua, tunnettua ja yhteinen asia, johon on imua. Seuroissa on miljoona liikkujaa ja urheilijaa, 700 000 vapaaehtoistoimijaa ja 6 000 ammattilaista vahvistamassa seuratoiminnan laatua ja tukemassa vapaaehtoisten työtä.

Tavoitteissa haetaan selkeää kasvua mm. liikkujien, vapaaehtoisten ja ammattilaisten määrässä. On selvää, että tavoitteet vaativat toteutuakseen myös tehokkaita toimenpiteitä.

”Määrien lisäksi tavoittelemme myös sitä, että kun Tohmajärvellä urheiluseura haluaa kasvattaa aikuisten liikkujien määrää seurassa, seuratoimijat löytävät nopeasti ja helposti avun, jolla pääsee eteenpäin”, kuvaa SLU:n kehitysjohtaja Sirpa Korkatti. SLU:n kevätkokous päätti käynnistää seuratoiminnan laadun kehittämisen 2-vaiheen, jossa tavoitetilan toteutumiseksi tehdään toimenpidesuunnitelma. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset ja kuvauksen aikataulusta rooleista ja resursseista. 2-vaiheen toteutusta johtaa uusi kattojärjestö, joka syntyi SLU:n, Nuori Suomi ry:n ja Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n yhdistyttyä 18.6.2012. Uuden järjestön nimi ratkeaa syksyn kuluessa. Tulevia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi seuratoiminnan kehittämistuen uudistaminen, urheiluseuran help-desk, valmiiden toimintakonseptien rakentaminen esim. matalan kynnyksen ryhmille, yhteisöllisyyden vahvistamiselle sekä seurojen ja liikuntatoimijoiden yhteisille vaikuttamisfoorumeille paikallisesti. ”Muuttuvassa toimintaympäristössä seurat elävät haastavaa vaihetta. Samalla tavalla meidän, jotka tuemme ja palvelemme urheiluseuroja, täytyy uudistaa toimintatapojamme”, Korkatti linjaa.
 

Seurat vaalivat yhteisöllisyyttä

 Yhteisiä tavoitteita on muokattu kevään aikana erilaisten kohtaamisten, haastattelujen ja kyselyjen pohjalta. Yksi tärkeimmistä toimista oli keväällä tehty seuratoimijakysely, johon vastasi ennätykselliset 1 800 urheiluseuratoimijaa.
 ”Kyselyssä nousi esiin erityisesti se, kuinka tärkeää on vaalia seuratoiminnan yhteisöllisyyttä myös tulevaisuudessa. Lisäksi seurat toivoivat apua mm. seurayhteistyöhön, paikallistason vaikuttamiseen. Kysely nosti esiin myös seuratoimijoiden huolen nuorten liikkumattomuudesta”, Korkatti kertoo. Seuratoiminnan laadun kehittäminen on yksi SLU-yhteisön viidestä valinnasta, joilla tavoitellaan yhteistä visiota "Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020".
Vielä ehtii vastata SJAL:n seurakyselyyn

SJAL:n seurakyselyn vastausaikaa on jatkettu 30.6. asti, koska useilta seuroilta puuttuu vielä vastaus. Vastaamalla seurakyselyyn 
jousiammuntaseuroilla on mahdollista vaikuttaa liiton tulevaan strategiatyöhön ja viime kädessä siihen, mitä tukea ja palveluita seurat saavat SJAL:sta ja minkälaisiin asioihin liitto panostaa lähivuosina.

Seurakyselyn lomake on lähetetty seuroille ja se löytyy myös alta excel-muodossa.