Jatkonuolet

Jatkonuolet on Suomen Jousiampujain Liiton kurssikonsepti, joilla syvennetään oppimista Ensinuolten alkeiskurssitasosta. Yksi Jatkonuolet kurssi käsittää 12 oppituntia (harjoitusta) ja päättyy merkkikokeeseen. 

Jatkonuolet jakaantuu tekniikan eri osa-alueisiin samalla tavalla kuin Ensinuolet, mutta jokaisella tunnilla yksittäiseen tekniikan osa-alueeseen paneudutaan tarkemmin. Tunteja ei ole samalla tasolla käsikirjoitettu kuin Ensinuolissa. Jokaisella tunnilla on kuitenkin sama rakenne, joka jakaantuu viiteen vaiheeseen:

  1. Lämmittely - ohjattu vastuskumi tms. lämmittely jossa nostetaan sykettä ja herätetään hermosto.
  2. Lajinomainen lämmittely - omalla jousella tai seurajousella toteutettu lämmittely tyhjään taustaan eri variaatioilla (silmät kiinni jne).
  3. Taito-osa - tunnin teeman mukainen taito-osa. Jatkonuolissa on kymmenen tekniikan osa-aluetta ja tämän lisäksi kaksi tuntia, joista ensimmäinen on kilpailunomainen harjoitus ja toinen (viimeinen tunti) merkkikoe.
  4. Kilpailunomainen harjoitus / vapaa harjoittelu - leikkimielinen kisaharjoitus tai lisää aikaa taito-osan toteuttamiseen.
  5. Jäähdyttely - jäähdyttely läheltä taustaa ja rentouttavat venytykset.

Jokaisesta oppitunnista on katsottavissa muutaman minuutin mittainen video, jossa Miika Aulio havainnollistaa tekniikan opettamiseen liittyvät asiat. Videot on ensisijaisesti tarkoitettu valmentajille ja apuohjaajille, mutta niitä voi jakaa myös oppilaille.


Oppitunti 1 - vartalon asento

Tavoitteena vakaa ja suora ammunta-asento, joka mahdollistaa lapojen optimaaliset liikeradat.


1) Jalkaterien asento, painopiste nilkan etureunassa
2) Polvet kevyesti lukossa
3) Lantion asento ylävartalon alla
4) Pudotettu rintakehä (alaselän asento)
5) Hartiat samalla tasolla
6) Pää suorassa (rangan jatkeena)

Tekniikkavideo, oppitunti 1

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 2 - kahvaote ja jousikäsi


Tavoitteena optimaalinen painopiste kahvaotteelle sekä tukevassa asennossa oleva jousikäsi


1) Kahvan painepiste peukalotyynylle
2) Rystyskulma 45 astetta
3) Jousikäden kyynärnivel suorana
4) Aktiivinen ojentaja
5) Luonnollinen kulma (sisäkierto) käsivarrelle

Tekniikkavideo, oppitunti 2

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 3 - sormiote ja jänteellä roikkuminen


Tavoitteena rento sormiote, joka mahdollistaa jänteellä roikkumisen koko suorituksen ajan


1) Sormiote rakennetaan etusormesta alkaen. Etusormella eniten vetoa, tämän jälkeen keskisormella ja vähiten nimettömällä
2) Riittävän syvä sormiote
3) Ranteen asento tulee olla suora (tai hyvin lievästi ulospäin kulmalla, mutta ei sisäänpäin kääntyneenä)
4) Sormitus ja ranteen asento eivät saa muuttua vedon aikana

Tekniikkavideo, oppitunti 3

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 4 - jousen nostaminen ja veto


Tavoitteena hyvä lapapito ja linjaan pääsy


1) Lapapito aloitetaan heti esivedosta alkaen
2) Jousi nostetaan pienellä jännityksellä (etuvedolla)
3) Jousikäden olkapää pysyy paikallaan noston aikana
4) Vetokäden lapa kiertää kohti rankaa ja tuo vetokäden linjaan 

Tekniikkavideo, oppitunti 4

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 5 - ankkurointi


Tavoitteena hyvä lapapito ja tukeva ankkurointi


1) Ensimmäinen ankkurointi tapahtuu lavan painautumisella rankaa vasten.
2) Tämän jälkeen viedään vetokäden kyynärpää taakse ja lievästi ylös (kello kymmenen).
3) Jonka jälkeen käden syrjä painautuu ankkuriin.
4) Käden tulee painautua tiiviisti leukaluun alle siten, että myös peukalon tyviosa saa kontaktin kaulaan. 

Tekniikkavideo, oppitunti 5

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 6 - linjaan pääseminen


Tavoitteena linjaan pääseminen, eli kyynärpää on suoraan takaa katsottaessa linjassa jänteen kanssa (kun jänne on puolestaan linjattu keskelle jousta).


1) Vetokäden lapa tulee viedä mahdollisimman lähelle rankaa (mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suoritusta).
2) Takaolkapää on aktiivinen ja siirtyy lavan perässä kohti rankaa.

Tekniikkavideo, oppitunti 6

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 7 - pitovaihe ja tähtääminen


Tavoitteena vakaa pitovaihe


1) Tähtääminen alkaa vasta pitovaiheen alettua.
2) Nuoli on tuotu kärjelle (eli n 2 - 3 mm klikkeristä).
3) Pidossa liikesuunta muuttuu ja se samalla muuttuu "ulkoisesta liikkeestä sisäiseksi liikkeeksi".
4) Kaikki ylimääräiset kyynärvarren jännitykset poistetaan.
5) Tähtäimen annetaan kellua tähtäyspisteessä.

Tekniikkavideo, oppitunti 7

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 8 - läpituonti


Tavoitteena vakaa pitovaihe, jossa nuoli tuodaan klikkerin läpi muutaman sekunnin aikana


1) Veto ja työntö pitää olla tasapainossa (jänne ei saa liikkua suhteessa ampujaan).
2) Lapapito säilyy molemmilla puolilla.
3) Vasemman ja oikean lavan välillä on lapayhteys (lapojen yläkärjet).
4) Läpituonti tehdään jatkamalla sisäistä liikettä (lapa kiertyy tiivimmin kohti rankaa) ja vasemmalla puolella tuottamalla painetta kohti taulua.
5) Laukauksen tulee lähteä lopulta ns. paikaltaan.

Tekniikkavideo, oppitunti 8

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 9 - laukaiseminen

Tavoitteena puhdas ja rento laukaus


1) Laukaus on reaktio lihasjännityksistä, jotka olemme aiemmin suorituksessa tehneet.
2) Fyysisesti laukaus on sormien ja kyynärvarren lihasten rentouttamista. Sitä ei voi tehdä tietoisesti.
3) Ampujan tulee laukauksen sijaan miettiä MIHIN hän on suoritustaan viemässä.
4) Laukauksen suunta tulisi olla kyynärvarren suuntainen ja kyynärpään liike seuraa olkavarren linjaa.
5) Laukaus tapahtuu molemmilla puolilla (vetokäden ja jousikäden). Jousikäden liike jatkuu laukauksen jälkeen kohti taulua tai hieman vasemmalle.
5) Lihasjännitykset (lihastyö) tulee jatkua laukauksen jälkeenkin kohti jälkipitoa.

Tekniikkavideo, oppitunti 9

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Oppitunti 10 - rytmi


Tavoitteena vakioitu rytmi suoritukselle


1) Rytmin tulee olla sama, ammuttiin sitten tauluun tai tyhjään taustaan.
2) Suoritus päättyy aina jälkipitoon ja analyysiin.

Tekniikkavideo, oppitunti 10

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.