Kilpailujen järjestäminen

Kilpailujen anominen


Kilpailukalenterit laaditaan erikseen hallikaudelle ja ulkokaudelle. Seuraavan hallikauden kilpailut anotaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja seuraavan ulkokauden kilpailut marraskuun loppuun mennessä. Ajankohta, järjestäjä, kilpailupaikka, kilpailutaso ja kilpailumuoto julkaistaan hakemusten saavuttua.

Kilpailuja haetaan tilastopalvelun kautta. Tätä varten seuralle tarvitaan tunnukset palveluun, jos niitä ei vielä ole. Tunnukset voi pyytää liiton toimistosta. 

SM-kilpailuja voi anoa näistä aikarajoista riippumatta neljä vuotta etukäteen.

SM-kisojen ajankohdat päätetään kansainvälisen kalenterin perusteella 15 - 18 kuukautta ennen kilpailuja. Päivämäärät ilmoitetaan tuolloin pysyvästi ja halukkaat järjestäjät voivat hakea kisoja. Hakemukset ovat julkisia ja ensimmäisestä sääntöjen vaatimukset täyttävästä hakemuksesta aukeaa kuukauden hakuaika, jonka aikana muutkin voivat järjestämistä hakea. Tämän jälkeen tehdään päätös. Jos hakemuksia ei ole aikaisemmin tullut, päätetään järjestäjästä kauden kilpailukalenterin laatimisen yhteydessä

Vastaavasti kuin SM-kisoissa, päätökset arvokisojen karsintamenettelystä ja karsintakilpailuiden ajankohdista tehdään vähintään 12 kuukautta ennen kilpailuja (voidaan yleensä päättää samalla kuin SM-kilpailut).

Tällöin ajankohdat päätetään viikonlopun tarkkuudella ja tarkka päivä sekä kilpailuiden sijainti päätetään hakemusten perusteella kilpailukalenterin laatimisen yhteydessä. Karsintastatus annetaan oletuksena ajankohdalle haetulle STAR-kilpailulle, jos sellaista on haettu.
 

Päällekkäisyydet

 • Kansallisia kilpailuita voidaan myöntää samoille päivämäärille, jos kilpailupaikat ovat riittävän kaukana (300 km) toisistaan.
 • SM-, STAR- ja karsintakilpailuita ei myönnetä päällekkäisille päiville. Peräkkäisinä päivinä välimatkan on oltava sellainen, että molempiin on käytännössä mahdollista osallistua.
 • SM- tai STAR-kilpailuiden päälle ei myönnetä vastaavan tyyppisiä kilpailuita ollenkaan. Muita kansallisia kilpailuita voidaan myöntää yllä mainittujen rajojen puitteissa.
  • tauluammuntakilpailuja voidaan myöntää maasto- ja 3D-kilpailujen päälle ja päinvastoin
  • juniori- tai seniorikilpailujen päälle voidaan myöntää normaalit kansalliset kilpailut
  • poikkeuksena kilpailukalenterin julkaisun jälkeen myönnetyt SM-kisat, jos yhtään hakemusta järjestäjäksi ei ole tullut ajoissa. Tällöin muita kilpailuita ei siirretä aiemmin anottujen alta pois.
  • tauluammunnan yleisten luokkien SM-kisojen päälle ei myönnetä mitään muita kisoja

Kun kisoilla on yllä mainittujen syiden johdosta haittaava päällekkäisyys, huomioidaan kilpailukalenteria muodostettaessa seuraavat asiat:

 • SM- ja STAR-kilpailut ovat etusijalla
 • Mahdollisuus siirtää kilpailua
  • ennakkoon tehtävät halli- ja kenttävaraukset
  • paikalliset suuremmat tapahtumat, joiden yhteydessä kilpailut ovat
  • yleensä yllä mainituista johtuvat ns. vakiopäivät kilpailuille
 • Järjestäjän aikaisemmat kilpailut
  • osallistujamäärä
  • kilpailusta tullut palaute


STAR-kilpailut


Maailmanennätyskelpoisia STAR-kilpailuja myönnetään Suomessa korkeintaan kolme ulkokaudelle ja kolme sisäkaudelle.

STAR-kilpailujen myöntämiselle on neljä keskeistä kriteeriä: STAR-kilpailusääntöjen noudattaminen, kilpailukentän tai -hallin riittävä taso, suunnitelma siitä, miten kisa näkyy paikkakunnalla mediassa ja potentiaaliselle yleisölle ja kilpailukutsun laatiminen myös englanniksi.

Jos hakijoita on enemmän kuin myönnettäviä STAR-arvoja, kriteerit täyttävien kesken verrataan viestintäsuunnitelmaa ja kilpailujen jälkianalysointeja aiemmista kisoista.

STAR-kilpailuilla ei jatkossa ole kilpailukohtaista kilpailumaksua, joka aiemmin STAR-kilpailuissa oli 100 euroa.

SM-kilpailut ovat lisäksi automaattisesti STAR-kilpailuita.

 

Karsintamenettely SM-kilpailuihin


SM-kilpailuihin, joissa on karsinta, osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi kilpailutulos karsinta-aikana. Karsinta-aika alkaa edellisistä vastaavan kilpailumuodon SM-kisoista, joita ei siis vielä lueta karsintaan mukaan, ja päättyy viimeistään kolme viikkoa ennen karsinnan kohteena olevaa SM-kisaa.

Kaikissa sarjoissa on vähintään neljä paikkaa. Muuten paikkojen lukumäärä määräytyy ensisijaisesti kisaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden karsintatuloksen omaavien ampujien lukumäärän suhteessa. Paikat sarjan kesken jaetaan karsinnan paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Kilpailun olosuhteista johtuen kilpailunjärjestäjä voi pienissä määrin poiketa paikkamääristä, jos esimerkiksi jäisi muuten tyhjiä paikkoja ammuntamatkasta tai taulukoosta johtuvien erojen takia. 

 

Liittohallitukselta päätös koskien sisäammuntakisojen tauluja


Kilpailun järjestäjä saa valita 7.1.2012 lähtien, ammutaanko 18 metrin kilpailuissa pystyspottiin vai ”vegas”-tauluun.

Kilpailukutsussa tulee mainita, kumpaan tauluun kyseisessä kilpailussa tullaan ampumaan.

Yleisten luokkien sisä-SM-kisoissa vaistoluokat ampuvat vastedes aina kymmenrenkaiseen tauluun ja muut luokat pystyspottiin. Tähtäimellä ja taljalla ei siis enää ole vaihtoehtona kymmenrenkainen taulu.

 

SJAL hallitus on nimennyt Ensio Lehdon Suomen Jousiampujain liiton kilpailuvastaavaksi 1.7.2011 alkaen


Kilpailuvastaava vastaa siitä, että kilpailut Suomessa menevät SJAL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. Kaikki kilpailuja järjestävät seurat pyydetään ilmoittamaan SJAL:n kilpailuvastaavalle oman kilpailuvastaavansa, jonka kanssa Ensio Lehto tekee yhteistyötä jotta kilpailu menisi sääntöjen mukaisesti läpi.

SJAL:n kilpailuvastaava 1.7.2011 alken Ensio Lehto
sähköposti: kilpailuvastaava(at)jousiampujainliitto.fi