Liiton visio ja strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa

Suomen Jousiampujain Liiton kevätkokous pidettiin Tampereella 12.4.2013. Kokouksessa vahvistettiin liiton visio ja strategia vuoteen 2020.

Liiton strategiatyön lähtökohtana oli viime vuonna toteutettu seurakysely. Tavoite on vuodessa 2020, mikä mahdollistaa lajin pitkäjänteisen kehittämisen. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti, ja välitavoitteita on vuosille 2014 ja 2016. Vuosittaiset painopistealueet rytmittävät muutosta.

Strategiaa ohjaavina tekijöinä ovat seurojen ja valmennustoiminnan tukeminen, juniori- ja nuorisotoiminnan tukeminen, volyymin kasvattaminen, raja-aitojen kaataminen ja ammattimaisuus.

Jousiammunta on kasvava yhteisöllinen taitolaji


Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti liiton visioksi, että vuonna 2020 jousiammunta on kasvava yhteisöllinen taitolaji. Tavoitteena on, että Suomessa on vuonna 2020 yhteensä 5 500 rekisteröityä jousiampujaa, joista puolet on alle 30-vuotiaita. Lajin tunnettuus taitolajina on kasvanut merkittävästi. Ohjattu valmennustoiminta ja kehittyneet harjoitusolosuhteet ovat luoneet seuroihin yhteisöllisyyttä ja aktiivista toimintaa. Liiton jäsenseuroissa on myös palkattua henkilöstöä. Suomalaiset huippuampujat kilpailevat säännöllisesti arvokisamitaleista.

Hallituksen jäsen Juhana Rüster esitteli strategian vuosijaksotusta ja seurannassa käytettäviä mittareita. Lisäksi hän loi katsauksen siihen, mitä liitossa eri vastuualueilla on jo tehty ja mitä lähiaikoina vielä pitää tehdä.

"Strategia ohjaa SJAL:n toimintaa vuosipainotusten mukaisesti, ja sen toteutumista seurataan valituilla mittareilla. Painopisteitä voidaan säätää tarpeen mukaan matkan varrella, mutta tähtäin on säilytettävä isossa tavoitteessa, jonka ytimessä ovat menestyvät seurat, junioreihin panostaminen, yhdessä tekeminen ja raja-aitojen kaataminen, tavoitteellinen kasvu ja urheilija keskiössä -ajattelu", Rüster muistutti.

Keskustelu kevätkokouksessa osoitti, että haastavista tavoitteista huolimatta seuroilla on tahtoa sitoutua toimimaan yhteisen vision suunnassa.

Kevätkokouksessa vahvistettiin myös toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liiton kurinpitomääräykset päätettiin pitää ennallaan.


Teksti: Anne Lantee
Kuva: Juhana Rüster

 

Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen (vas.) ja SJAL:n puheenjohtaja Andres Gross liiton kevätkokouksessa.