Puheenvuoro

Ajatuksia jousiammunnasta, liiton strategiasta ja jousiammunnan kehityksestä

 Jousiampujainliiton tehtävä yhdistää ja vahvistaa seuroja sekä seuratoimintaa on ollut prioriteettinä liiton tavoitteiden listalla. Tehtävä kuulostaa ehkä jopa kliseiseltä, mutta tämä ei kuitenkaan vähennä sen tärkeyttä. Voimavarojen yhdistämiseksi tarvitaan, että urheilijat, valmentajat ja seuratyöntekijät kuuluisivat yhteisöön, jolla on päämäärät, arvot sekä toimintastrategia. Liitto pärjää tehtävässään vain silloin, jos urheilijat ja seurat kokevat toimintastrategian omaksi ja kuuluminen lajiliittoon on arvostettu ja haluttu.
Lähtökohtana on, että liiton toiminta on kasvava ja kasvua haetaan sekä urheilijoiden määrän että harrastusmahdollisuuksien sekä kilpaurheilun laadun kautta. Liiton julkaisema visio on kehys sille, mitä haetaan ja mihin pyritään. On tärkeä, että teemme kaikki parhaamme olemassaolevissa olosuheissa, ja jos me teemme, niin vastineeksi voimme olla varmoja siitä, että se on myös riittävä saavutaksemme tavoiteemme. Meidän on luotettava omaan tekemiseen, osamiseen sekä onnistumisen mahdollisuuteen.
Urheilulajin kehitys on näin ollen jonkin verran riippuvainen lajiliiton kyvystä rakentaa visio, joka ylläpitäisi urheilijoiden motivaatiota treenata ja pysyä lajin parissa, vahvistaisia urheilijoiden luottamusta omiin mahdollisuuksiin huippu-urheilussa, loisi edellytykset ammattimaisen valmennuksen kehittymiselle. Strategian tehtävä on myös houkuttaa uusia harrastajia jousiammunnan pariin ja luoda lajille julkista imagoa, joka olisi arvostettu ja laajemminkin kiinnostusta herättävä. 
Urheilulajin suosio määrää harrastajamäärät, harrastajamäärät määrävät taloudelliset resurssit, resursseista on kiinni valmennuksen taso ja valmennuksen tasosta taas riippuu huippu-urheilijoiden saavutukset. Huippu-urheilijoiden saavutukset vastaavasti vaikuttavat lajin suosioon. Tässä muodostuu kehä, jonka voi nähdä esteenä kehitykselle ja menestymiselle tai sitten kehänä, joka mahdollistaa kasvun ja lajin menestymisen. Näkisin, että mikäli onnistumme saamaan sen kehän pyörimään kasvun suuntaan, niin menestyksen edellytykset ovat vahvoja.
 Menestymisessä on kyse prosessista, jolla on monia ulottuvuuksia. Tilannettamme voisi verrata pienen puolueen asemaan politiikassa. Yhdessä muiden kanssa on edistettävä urheilua ja liikuntaa koko maassamme, mutta asemasta ja resursseista on kilpailtava muiden urheilulajijen kanssa. Vaikka olemme pieni liitto nyt, niin siirtyminen suurempien luokkaan on pelitaidostamme ja yrityksestämme kiinni. 
Jousiammunnan maine on hyvä, urheilulaji sinänsä on melko tunnettu, mutta olemme alakynnessä kilpailessaan muiden lajien kanssa uusista harrastajista. On todettava, että jousiammunnan vetovoimaa tarvitaan lisää ja sen pitää olla riittävän vahva herätääkseen unelmia, haaveita ja positiivisia mielikuvia. Meillä ei ole vielä tarjottavana rahakkaita menestystarinoita ammattilaisjousiammunnasta kuten golfissa, tenniksessä, moottoriurheilussa, jalkapallossa ja jääkiekossa. Meillä on kuitenkin historiallisia romanttisia hahmoja jotka ampuivat jousella, on värikkäitä suomalaisia jousiampujia menneisyydessä kuten myös nykyisin Suomessa. Suomalaisten jousiampujien sijoittuminen EM- ja MM-tasolla kärkipaikoille on mahdollista ja tuleekin tapahtumaan samoista syistä, joista se on tapahtunut myös vuosia sitten. Suomesta on löytynyt ja tulee löytymään jousiampujia, joiden persoonallisuudet, asenteet, työkyky sekä motivaatio ovat riittäviä perusteita kansainväliselle huipulle pääsemiseksi.   
Kaikissa urheilulajeissa vaatii huipputasolle pääsy suuren määrän tosissaan tehtävää työtä. Huippu-urheilu on kehittynyt kaikissa lajeissa sen verran korkealle tasolle, että se vaatii urheilijalta suurta määrää työtä lajitaidon ja kilpailutaidon kehittämiseksi ajan kanssa.
Näyttäisi siltä, että nopean taloudellisen ja teknisen kehityksen tuoma nopeatempoinen muutosprosessi on tullut myös urheiluun ja varsinkin huippu-urheiluun. Muutoksessa tulee aina kriisejä, ja se lisää siellä mukana oleville ihmisille paineita. Tässä muutoksessa huippu-urheilu kokee ehkä jopa aatteensa muutosta. Kansallisen ylpeyden ja kyvykkyden viestinviejän tehtävä on monimutkaistunut ja urheilusaavutuksen lisäksi on urheilun pärjättävä markkinamaailmassa. Urheilulajit ovat selvästi jakautuneet niiksi, jossa on mahdollisuuksia ammattilaisen uraan, ja niiksi, jossa urheilijan on melkein omakustanteisesti kuljettava huipulle saakka. Paradoksaalisesti taas monissa lajeissa, joissa liikkuu paljon resursseja ja on ammattiurheilun mahdollisuuksia, on esiintynyt pärjäämisen ja monesti taloudellisen hyödyn varmistelua väärien keinojen avulla kuten doping, väkivalta, sopupelit etc. Se saattaa liittyä urheilun kehitysvaiheeseen ja olla ohimenevä ilmiö, mutta nyt se on ajankohtainen.
 Tässä tilanteessa voisi taitolajeilla ja varsinkin jousiammunnalla olla hyväkin mahdollisuus nostaa profiilia urheilulajina. Ovathan jousiammunnan yhteisön ilmapiiri, kilpailutilanteet ja keinot terveet, urheilulliset ja reilut ainakin toistaiseksi, ja olen varma, että tulevat olemaan myös pitkään tulevaisuuteen. Se on meidän vahvuutemme ja myös mahdollisuutemme.
 Teksti: Andres Gross, SJAL:n puheenjohtaja

Kuva: Susanna Makkonen