Seuratoiminnan käsikirja

Päivitetty osittain 27.11.2023

 Käsikirja on jaettu seuraaviin osiin:

1) Seuran perustaminen
2) Seuratoiminnan johtaminen
3) Jousiammuntaseuran ydintoiminta
4) Kilpailutoiminta
5) Koulutus
6) Aluetoiminta
7) Jousiampujan urapolku
8) SJAL:n palvelut seuroille
9) Seuran velvollisuudet


1) Seuran perustaminen

Urheiluseuran (eli yhdistyksen) voi perustaa vähintään kolme yli 15-vuotiasta luonnollista henkilöä. Uuden yhdistyksen ilmoitus tehtään Patentti- ja Rekisterihallitukselle. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti. Ilmoitukseen liitetään seuran säännöt. 

Perustamisilmoitus: Patentti- ja Rekisterihallitus

Uusi seura voi olla myös suuremman yleisseuran jaos. Tällöin ilmoitusta ei tehdä ja sääntöinä voi käyttää yleisseuran sääntöjä. 

SJAL:n jäseneksi liittyminen:

Seuran liittyminen Suomen Jousiampujain Liiton jäseneksi tapahtuu vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@jousiampujainliitto.fi sekä seuratoiminta@jousiampujainliitto.fi. Hakemukseen liitetään seuran säännöt ja toivottu aloitusajankohta. 

Liittohallitus käsittele hakemusen seuraavassa kokouksessaan (1 kk sisällä).

Hyödyllisiä linkkejä: 
Olympiakomitean seuratoimintasivut


2) Seuratoiminnan johtaminen

Seuran toimintaa ohjaa yhdistyslaki, jossa on kuvattu mm. vaadittavat rutiinit hallituksen muodostamisesta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta, tilinpäätöseksestä ja kokouksista. 

Hyödyllisiä linkkejä: 
Yhdistyksen ABC
Yhdistyslaki
Seuratoiminnan koulutukset (olympiakomitea)

Hyvään tapaan johtaa seuran toimintaa on laatia lyhen tähtäimen suunnitalman lisäksi pidemmän aikavälin strategia, jossa on määritelty seuran tavoitteet, vastuut, aikataulut ja muut resurssit. Johtamista ja arkirutiineja helpottaa vuosikellon laatiminen. Vuosikelloon merkitään kaikki vuosittain toistuvat tehtävät (kurssit, vuosikokoukset, hakemusten jättöpäivät, koulutukset, säännöllisesti pidettävät kilpailut jne.).

Roolit

Seuran hallinnollisten roolien (puheenjohtaja, sihteeri jne) lisäksi on hyvä nimetä henkilöitä toiminnallisiin rooleihin. Seuran koosta riippuen rooleja voivat olla:

 • juniorivastaava
 • kilpailuvastaava (vastaa omien kilpailujen järjestämisestä JA seuran jäsenten osallistumisesta kansallisiin kilpailuihin)
 • valmennusvastaava / päävalmentaja
 • tiedostusvastaava
 • kenttä- / kalustovastaava

Roolit on hyvä kuvata ja isompien seurojen kohdalla miettiä myös palkitseminen.

Jäsenrekisteri (Suomisport)

Suomisport on SJAL:n ja useiden muiden lajiliittojen käytössä oleva jäsenrekisteri, tapahtumien hallinta- ja lisenssien myyntikanava. Seuroille Suomisport tarjoaa kätevän tavan myydä jäsenyyksiä ja muita tuotteita (esim. hallimaksuja). 

Suomisportin käyttö perustuu transaktiopohjaiseen laskutukseen. Jäsenrekisteri- ja tapahtumapalveluiden käyttöönotto edellyttää seuralta Maksuturvasopimuksen tekemistä (tehdään sähköisesti Suomisportin kautta). 

Suomisport ohjeet löydät täältä


3) Jousiammuntaseuran ydintoiminta

Ohjattu toiminta on jousiammuntaseuran ydintoimintaa. Ohjatulla toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka on suunnitelmallista, aikatauluettua ja sille on nimetty vastuuhenkilö. 

Ohjattua toimintaa / harjoituksia voidaan suunnata lajikokeilijoille, vasta-alkajille, harrastajille tai kilpatason ampujille. 

Ohjatun toiminnan lisäksi seuran on hyvä tarjoja jäsenilleen vapaata harjoitusaikaa.

Alla erilaisia vaihtoehtoja ryhmistä:

 • lajikokeilut
 • alkeiskurssit eri ikäryhmille
 • jatkokurssit eri ikäryhmille
 • lasten harrasteryhmät (8 - 13-v. ja 13 - 18-v. erikseen jos mahdollista)
 • nuorten valmennusryhmät (15-v. ->)
 • aikuisten harrasteryhmät
 • aikuisten valmennusryhmät
 • aselajiryhmät (tähtäinjousi, taljajousi, vaistojousi, pitkäjousi)
 • maastoammutantaryhmät
 • lapsi-vanhempi ryhmät

Olympiakomitealla on useita hyviä työkaluja seuroille SuomiSportin Tähtiseurat-sivustolla. Niistä yksi on tämä Seuran ohjauksen ja valmennuksen linjaus.


Ensinuolet

Alkeiskurssien vetämiseen SJAL tarjoaa Ensinuolet -konseptia. Ensinuolet on 12 tunnin käsikirjoitettu kurssi, joka jakaantuu kuuteen kahden tunnin oppituntiin. Konseptiin kuuluu verkossa olevaa oppimismateriaalia tähtäinjousi- ja taljajousikursseille.

Ensinuolten oma verkkosivu: https://www.ensinuolet.fi

Seurojen Ensinuolet materiaalit ja videolinkit: https://www.sjal.fi/etsijaloyda/valmennustoiminta/ensinuolet/

Lasten ja nuorten Muksujen Ensinuolet: https://www.sjal.fi/etsijaloyda/valmennustoiminta/ensinuolet/muksujen-ensinuolet/

Liitto tarjoaa seuroille maksutonta koulutusta Ensinuolten käynnistämiseksi. Koulutus on noin kolmen tunnin mittainen ja sisältää kurssin vetämiseen liittyvät asiat ja opetettavan ammuntatekniikan tiivistetysti. 

Ensinuolet tekniikka on mukana VOK1- ja VOK2 -koulutuksissa.


Taitomerkkijärjestelmä

SJAL:n käytössä oleva taitomerkkijärjestelmä kannustaa harrastajia kehittämään ammuntataitojaan. Seuroja se helpottaa rakentamaan ohjattua toimintaa ja kursseja siten, että jokaisen vaiheen tavoitteet ovat selvät. Merkkijärjestelmä pohjautuu World Archeryn vastaavaan malliin.

Taitomerkit jakaantuvat nuoli- ja sulkamerkkeihin. Nuolimerkit on tarkoitettu yli 12-vuotiaille (myös aikuisille) ja sulkamerkit alle 12-vuotiaille. Ensimmäinen nuolimerkki (valkoinen) ammutaan tyypillisesti osana Ensinuolet-kurssia. 

Merkkien suorittamiseen on asetettu ammuntataitovaatimukset ja suorituksen laatukriteerit. Suoritemerkkien välillä on kerättävä 12 harjoituskertaa. Merkkejä voi tilata liiton toimistosta.

Ohjeet seuroille: https://www.sjal.fi/etsijaloyda/valmennustoiminta/taitomerkit/


Jatkonuolet

Jatkonuolet ovat nimensä mukaisesti jatkoa Ensinuolille. Se perustuu yllä kuvattuu taitomerkkijärjestelmään. Tässä kuvataan neljä kurssikokonaisuutta, jotka päättyvät aina nuolimerkin suorttamiseen (musta, sinenen, punainen ja kulta). 

Kurssimateriaali tulee sisältämään:

 1. Kuvauksen alkulämmittelystä. Liikepankki (video) sjal.fi sivujen harjoitepankissa.
 2. Kuvauksen lajinomaisesta alkulämmittelystä.  Esimerkit varitaatioista (video) sjal.fi sivujen harjoitepankissa.
 3. Kymmenen taito-osan teoriaosuudet (tekstimuotoinen). Videot kustakin taito-osasta sjal.fi sivujen harjoitepankissa. Mukana on kuvattu tyypillisimmät virheet / ongelmakohdat ja niiden ratkaisut / harjoitusohjeet.
 4. Esimerkit kilpailunomaisista harjoituksista, leikeistä ja teoriaoppitunneista
 5. Esimerkit jäähdyttelystä ja videot venyttelystä sjal.fi sivujen harjoitepankissa

Kurssimateriaali on tehty ensisijaisesti tähtäinjouselle, mutta sisältöä voi soveltaa myös muihin aselajeihin.

Varsinainen sisältö muodostuu taito-osien kuvauksista, joita vaihtelemalla seura voi pitää lähes loputtaman määrän harjoituksia. Sisältöä täydennetään videomateriaalilla. Harjoitusten kuvaukset viedään sjal.fi sivujen harjoitepankkiin. 

Yksi kurssi (esim. sinisen nuolimerkin kurssi) jakaantuu 12 harjoitukseen seuraavasti tekniikan osa-alueiden mukaisesti:

 1. Vartalon asento
 2. Kahvaote ja jousikäsi
 3. Sormiote ja jänteellä roikkuminen
 4. Jousen nostaminen ja veto
 5. Ankkurointi
 6. Linjaan pääseminen
 7. Pitovaihe ja tähtääminen
 8. Läpituonti
 9. Laukaisu ja jälkipito
 10. Rytmi
 11. Kilpaileminen
 12. Merkkikoe (musta / sininen / punainen / kulta)

Seuran "lukujärjestys"

Hyvin johdetulla seuralla on vuosikello, joka kertoo vuoden suurimmat tapahtumat ja virstanpylväät vuoden aikana. Tästä on hyvä johtaa vielä "lukujärjestys", johon kuvataan seuran ohjattutoiminta ja muut harjoitusvuorot (seuran palvelut jäsenille ja uusille harrastajille). 

Jos käytössä on rajattu määrä harjotusvuoroja (esim. koulujen liikuntasalit), vaatii lukujärjestyksen tekeminen priorisointia. Seuran on hyvä miettiä, keitä halutaan palvella ja mikä on seuran tavoite seuraavina vuosina. Kasvava ja menestyvä seura panostaa ohjattuun toimintaan. 


4) Kilpailutoiminta

Seuran kilpailutoiminta käsittää:

 • seuran sisäisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisen
 • seuran jäsenten osallistumisen kilpailutoimintaan

Kilpailutoimintaa seurassa vetää kilpailuvastaava. 

Kilpailutyypit

SJAL:n kilpailutoiminta on monipuolista. Kilpailutyyppejä ovat:

 • kansalliset kilpailut (sis. STAR-kilpailut, jotka ovat ME-kelpoisia)
 • SM-kilpailut
 • Divari-sarja

Kansallisia kilpailuja ja SM-kilpailut ammutaan tauluammunnassa ulkona ja sisällä. Matkat ovat sisällä 18 m tai 25 m ja ulkona:

 • 70/50 m kierros, jossa ammutaan 72 nuolen peruskilpailu ja finaalikierrokset (ottelut)
 • 1440-kierros (vanha FITA-kierros) neljältä eri matkalta
 • 900-kierros kolmelta eri matkalta

Matkat ovat juniori- ja seniorisarjoissa lyhyemmät.

Maastossa ammutaan kilpailuja perinteisellä maastokierroksella (taulut), 3D-kilpailuja sekä Pohjoismaista metsästyskierrosta. 

Lisäksi ammutaan kolmea kilpailusarjaa, joiden osakilpailuja ovat yksittäiset kansalliset kilpailut:

World Archeryn säännöt ja SJAL:n tarkennukset / poikkeukset näihin sääntöihin:

Säännöt

Kilpailujen anominen

Kansallisten kilpailujen anominen tapahtuu tilastopalvelun kilpailukalenteri -osiossa. Seuralla on järjestelmään yhdet tunnukset, joiden päivittämiseen saa apua liiton toimistosta. 

Kesäkauden kilpailut tulee olla anottuna marraskuun loppuun mennessä ja hallikauden kilpailut huhtikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen tulleet anomukset käsitellään kalenterin tilanteen mukaisesti.

Kilpailun anominen tapahtuu täyttämällä lomake kilpailukalenterissa. Kalenterista on nähtävissä aiemmin anotut kilpailut. Kansallisia kilpailuja ei myönnetä samana päivänä alle 300 kilometrin etäisyydelle. Ensin kilpailua hakenut on etusijalla näissä tapauksissa. STAR-kisojen osalta etäisyysraja on 400 kilometriä. 

Kilpailuanomukset käsittelee SJAL:n kilpailuvastaava (kilpailuvastaava(a)jousiampujainliitto.fi). Jos aikatauluhin pitää tehdä muutoksia, on hän yhteydessä seuran ilmoittamaan yhteyshenkilöön. 

Tauluammunan SM-kisojen kanssa samana päivänä ei myönnetä muita kilpailuja.

SM-kilpailuja voi anoa neljä vuotta etukäteen. Hakeminen tapahtuu lomakkeilla, jotka toimitetaan liiton toimistoon ja kilpailuvastaavalle. Haku on avoin (haun jälkeen muilla seuroilla on yksi kuukausi aikaa tehdä kilpaileva hakemus).

SM-kilpailuja ovat: 

 • Tauluammunnan SM-kilpailut (yleinen, juniori ja seniori)
 • Halli SM-kilpailut (yleinen, juniori ja seniori)
 • Maastoammunnan SM-kilpailut
 • 3D-ammunnan SM-kilpailut
 • Pohjoismainen metsästyskierros
 • Parajousiammunnan SM-kilpailut

Kilpailukutsu

Kilpailukutsu toimitetaan kilpailuvastaavalle tarkastettavaksi, joka toimittaa sen eteenpäin liiton toimistoon julkaistavaksi kilpailukalenterissa. 

Kutsu tulee toimittaa hyvissä ajoin (mitä aiemmin, sen parempi jotta kisa kerää myös osallistujia). Ohjeellisena aikana voidaan pitää kolmea kuukautta. 

Kutsu tulee toimittaa PDF-muodossa. 

Kutsut julkaistaan kilpailukalenterissa.

Kilpailun järjestäminen

Kilpailujen järjestämisestä on tehty erillinen opaslehtinen, jossa on kuvattu tauluammunta ja maastoammuntakilpailujen järjestämisen perustehtävät rooleittain. 

Lisäksi kilpailujen järjestämisestä järjestetään koulutuksia. 

Tulosten ilmoittaminen 

Seuran kilpailuvastaava ilmoittaa tulokset liitton tilastopalveluun vuorokauden kuluessa kisan päättymisestä. Ilmoittamiseen tarvitaan seuratunnukset (apua saa liiton toimistosta). 

Tulokset ilmoitetaan Hallinta --> Lisää tulokset TAI Lisää IANSEO tulokset, riippuen onko tulokset SJAL tulosluettelossa (excel) vai ianseossa. 

Excel -versiossa tulokset kopioidaan Data-välilehdeltä (valitse ensin kilpailu ja kopioi tämän jälkeen Data-välilehden rivit syöttöruutuun). Ianseo tulokset syötetään suoraan asc. päätteisestä tiedostosta. 

Sisäänluku antaa virheilmoitukset riveistä, jotka eivät menneet tilastopalveluun sisään. Tyypillisimmät virheet ovat puuttuvat henkilöt (ilmoita näistä liiton toimistoon) ja virheelliset sarjojen lyhenteet. Voit muokata rivejä manuaalisesti ja yrittää ko. rivien uudelleen lukua (tai olla yhteydessä liiton toimistoon).

Ns. tuplakisojen (2x18m tai 18m+25m) kohdalla on tulokset toimitettava tilastopalveluun erillisinä sisäänlukuina (kuten kaksi erillistä kilpailua). Muuten tulokset eivät kirjaudu esim. Ranking-sarjan tuloslaskentaan. Lisäksi voi lukea sisään kisan yhteistulokset (eli kolme sisäänlukua).

Jos kilpailu on ilmoitettu myös joukkuekisaksi, syötetään tulokset omalle välilehdelleen. Joukkuetulosten sisäänlukuun on tilastopalvelussa oma toiminnallisuus (Hallinta -> Lisää joukkuetulokset).

Jos kilpailussa syntyy uusia SE-tuloksia, on seuran ilmoitettava näistä liiton toimistoon sähköpostitse. Voimassa olevat SE-tulokset näet täältä.

Ohjeita tulosluettelopohjan (Excel) käyttämiseen:

 • lataa uusin versio excelistä (linkki vie kilpailutoiminnan materiaaleihin)
 • salli makrot tiedostoa avatessa
 • tallenna nimellä: Seura_tulosluettelo_päivämäärä
 • lisää kilpailijat "Lisää kilpailijat" painikkeella tai syöttämällä sporttiID (jonka saat lisenssilistasta
 • jos kilpailijoita puuttuu, lisää henkilö, seura ja sporttiID (löytyy lisenssilistasta). Oikeat seurojen nimet löytyvät Seurat-välilehdeltä
 • tarkista, että sarjojen lyhenteet ovat oikein (Sarjat-välilehti)
 • tuloksia syöttäessä älä kirjoita mitään ylimääräistä tulossoluihin (tämä sotkee tulosten sisäänluvun)

Divari-sarja

Divari-sarja on SJAL:n jäsenseurojen kotiratakilpailusarja, joka käydään hallikauden aikana lokakuusta huhtikuuhun. Divaria ammutaan kuukausittain vapaavalintaisena päivänä. 

Divarin sarjoja on kolme:

 • tähtäinjousi
 • taljajousi
 • vaisto- ja pitkäjousi

Säännöt:

Divari-sarjan säännöt:

 1. Kilpailu ammutaan kerran kuukaudessa seuran harjoitustiloissa vapaavalintaisena päivänä ko. kuukauden aikana
 2. Kauden kesto on loka - huhtikuu
 3. Matkana 18 m, 60 nuolen peruskilpailu
 4. Ei tuomarivaatimusta. Kilpailussa on käytettävä ajanottoa. Kilpailu on epävirallinen, eikä osallistuminen edellytä lisenssin hakkimista
 5. Kolme luokkaa: tähtäinjousi, taljajousi ja vaistojousi (mukana long bow)
 6. Juniorit ampuvat samassa sarjassa ikänsä mukaisiin taulukokoihin. Seuraan kuulumattomota ampujat voivat ampua mukana Divarissa ja osallstua seuran joukkueisiin. Kahta seuraa ei saa edustaa kauden aikana (ellei seura vaihdu myös virallisesti)
 7. Seuran tulokseen lasketaan kunkin luokan kolme parasta
 8. Kauden kokonaistulokseen lasketaan viisi parasta seitsemästä (5/7)
 9. Tulokset ilmoitetaan SJAL:n tilastopalvelun nettilomakkeella seuran käyttäjätunnuksilla. Tulosten syöttämisessä saa apuja valmennuspäälliköltä.
 10. Kauden jälkeen kunkin divisioonan voittaja nousee ylempään ja viidenneksi sijoittunut tipahtaa alempaan divariin.

Tulosten syöttämiseen käytetään excel-tiedostoa, jonne tulokset syötetään tiedostossa olevan ohjeen mukaan vihreälle pohjalle. Punaiselle pohjalle syntyvät rivit kopioidaan SJAL:n tilastopalveluun, jossa ensin luodaan kilpailu (Divari --> Lisää kilpailu) ja tämän jälkeen liitetään punaiselta pohjalta tulosrivit (Divari --> Lisää tuloksia). Samasta paikasta voi seurata kilpailun edistymistä ja parhaita yksilötuloksia. 

Divarisarjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Tunnuksiin liittyvissä asioissa auttaa Valmennuspäällikkö (valmennus(a)jousiampujainliitto.fi). Tunnukset ovat samat, joilla viedään kansallisten kisojen tulokset tulospalveluun ja haetaan kansallisia kilpailuja. 

Junnu-Cup

Junnu-Cup sarjaa ammutaan valituissa kansallisisssa kilpailuissa talvi- ja kesäkauden aikana. Kisoja valitaan alkusyksystä ja ja niistä ilmoitetaan liiton eri kanavissa. Kisoja ammutaan ympäri Suomea sekä tauluammunnan SM-kisoissa. 

Tuloksia päivitetään kauden edetessä Junnu Cup -sivulle

Ranking-sarja

Ranking-sarjaa ammutaan yleisissä tähtäinjousi- ja taljajousi luokissa. Tuloksiin kerätään hallikauden ajalta kolme 18m tai 25m tulosta ja ulkokaudelta kaksi 70m / 50m tulosta ja yksi FITA-tulos. FITA-tulos jaetaan pisteissä kahdella. Taljalla voi FITA:n korvata 50m kisalla. 

Kahdeksan parasta ampujaa kutsutaan elokuussa järjestetäävään Ranking-finaaliin. Tuloksia seurataan tilastopalvelussa.

Triple Crown

Triple Crown -sarjaan kuuluvat halli-SM, tauluammunnan SM (ulkona) ja maasto-SM. Sijoituksista laskettavien pisteiden perusteella kruunataan Crown mestarit tauluammunnan SM-kisojen jälkeen.

Kisaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tilannetta seurataan Triple Crown -sivulla.
Edustusvaatteet

Kilpailuissa käytettävistä vaatteista on erikseen ohjeet kilpailusäännöissä. Seuran edustuspaita (tai lajiin liittyvä sponsoripaita) on kaikissa kansallisissa kisoissa pakollinen. 

Maajoukkueella on oma edustuspaita ja muut vaatteet (takki ja housut pakollisia), joita käytetään kansainvälisissä kilpailuissa (arvokilpailut, Word Cup (tietyin poikkeuksin), Euroopan GP jne). 

Vaatteet tilataan Holvista: www.holvi.com/shop/sjalry


Seuran jäsenten osallistuminen kansallisiin kilpailuihin

Kansallisiin kilpailuihin osallistuminen edellyttää kilpailulisenssin hankkimista. Lisenssejä myydään Suomisportissa rullaavana lisenssinä (lisenssi on voimassa aina vuoden ostohetkestä). Lisäksi vaaditaan sääntöjen mukainen edustuspaita. 

Uuden harrastajan ohjaaminen kilpailutoimintaan on hyvä tapa lisätä harrastukseen sitoutumista. Keinoja tähän ovat seuran sisäisten kilpailujen järjestäminen (Divari-sarja) ja tekemällä ensimmäisiin kilpailuihin osallistuminen mahdollisimman helpoksi (auttaa kisoihin ilmoittautumisessa, järjestämällä kisamatkoja). Tämä pätee erityisesti junioreihin. 
5) Koulutus

SJAL järjestää koulutusta:

1) Valmentajille ja seuraohjaajille
2) Tuomareille
3) Seura-aktiiveille
4) Harrastajille
5) Kilpailujärjestäjille
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK)

SJAL:n valmentajakoulutus järjestetään yhteistyössä Olympiakomitean tarkkuuslajiryhmän kanssa. Muut lajit lajiryhmässä ovat ammuntaurheilu, keilailu ja curling. Lisäksi ryhmään kuuluu golf, mutta he eivät osallistu valmentajakoulutukseen.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK) järjestetään kolmella tasolla: VOK1, VOK2 ja VOK3. 

- VOK1 on kolmen viikonlopun (kaksi yleisosaa ja yksi lajiosa) koulutus, joka valmistaa valmentajia seurojen ohjaustoimintaan. Lajiosan sisältö on sama kuin Ensinuolet konseptin kouluttajakoulutukset laajennettuna. Koulutukset järjestetään Kuortaneella ja Kisakalliossa. VOK1 järjestetään vuosittain. 
- VOK2 on neljän viikonlopun mittainen (kaksi yleisosaa ja kaksi lajiosaa) koulutus johon kuuluu lisäksi etätehtäviä ja "työssäoppimista". Koulutus valmistaa kansallisen tason kilpa-ampujien valmentajia. VOK2 järjestetään joka toinen vuosi. 
- VOK3 on koulutusviikonlopuista, etäseminaareista ja "työssäoppimisesta" koostuva kokonaisuus, joka valmistaa kansainväliselle tasolle tähtäävien ampujien valmentajia. Ensimmäinen VOK3 käynnistyi elokuussa 2018. Siitä valmistui neljä valmentajaa.

Alkavista kursseista ilmoitetaan sjal.fi sivuilla. SJAL tukee kaikkille VOK-tasoille osallistuvia valmentajia.

Lisäksi järjestetään vuosittain 1 - 2 valmentajakoulutuswebinaaria ja yksi valmentajatapaaminen (Valmentajasymposium). 

Valmentajille ja seuraohjaajille on oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa. Suomen Valmentajilla on oma ryhmänsä Suomen Jousiammuntavalmentajat. Suomen valmentajiin liittymällä saa mm. Valmentaja-lehden ja muita jäsenetuja. 

Suomen Jousiammuntavalmentajiin voi liittyä täällä.
Tuomarikoulutus

SJAL järjestää vuosittain tuomarikoulutusta, joka on alueellinen kaksipäiväinen koulutus. Ensimmäinen päivä on tarkoitettu tuomareiksi ja päätuomareiksi haluaville, toinen päivä pelkästään päätuomareiksi haluaville.

Tuomarikoulutuksia järjestää tuomarineuvosto. Tuomarikoulutuksen kautta voi saada tuomari- tai päätuomarilisenssi. Lisensseistä ja tuomaritoiminnasta yleisesti säädetään tuomarisäännöissä
Seuratoimintakoulutukset

SJAL järjestää vuosittain (yleensä keväisin) seuratoimintapäivät, joiden asiasisällöllä tähdätään seurojen elinvoiman lisäämiseen. Teemat vaihtelevat vuosittain. 

Lisäksi järjestetään avoimia webinaareja, joista jää myös nauhoitteet. Webinaarit ovat yhteen teemaan keskittyviä koulutuksia, joissa voi myös osallistua keskusteluun. 

Olympiakomitea tarjoaa runsaasti palveluita ja koulutuksia seuratoiminnan kehittämiseen. SJAL -seminaarit

SJAL järjestää jäsenistölle maksullisia seminaareja eri teemoista. Seminaareja järjestetään kysynnän mukaan vuosittain. Esimerkkejä seminaareista ovat:

 • vaisto- ja pitkäjousiseminaari 
 • valmentajaseminaari
 • taljajousen PRO-seminaarit (opettajana meritoitunut valmentaja tai huippu-ampuja)

6) Aluetoiminta

SJAL:n aluetoiminta on käynnistetty uudestaan monen vuoden tauon jälkeen vuonna 2017. Länsi-Suomen ja Itä-Suomen alueilla on ollut myös välivuosina toimintaa, mutta nyt toimintaa on saatu lähes kaikille alueille. 

Aluejako ja alueiden koordinointia tekevät seurat ovat:

1) Itä-Suomen alue (Puijon Jousi ja Iitin Jousiampujat)
2) Pohjois-Suomen alue (Pohjan Jousi ja Oulun Jousimiehet)
3) Länsi-Suomen alue (Vaasan Diana-57)
4) Pirkanmaa ja Keski-Suomi (Tampereen Jousiampujat)
5) Varsinais Suomi (Turun Arcus)
6) Pääkaupunkiseutu (SJAL)

Aluetoiminnan tarkoitus on järjestää alueellisia tapahtumia (valmennusleirejä, alueellisia kilpailuja, treeni-iltoja, teemakoulutuksia jne). Toimintaa järjestetään erityisesti nuorille ja harrastajille. Alueiden toiminnalle on annettu vapaat kädet. Tapahtumista tiedotetaan SJAL tapahtumakalenterissa


7) Jousiampujan urapolku

Jousiampujan urapolku SJAL:ssa alkaa seurassa järjestettävästä alkeiskurssista (Ensinuolet). Tätä seuraa jatkokurssi (Jatkonuolet) ja ohjatut harjoitukset. Sama kaava koskee lapsia, nuoria ja aikuisia ja kaikkia aselajena. Vaikka harrastajan tavoitteena olisi vain taidon oppiminen ilman kilpailutarkoitusta, on tämä kaava toimivin. Toki on poikkeuksia ja vaihtelua yksilöittäin, mutta kasvava seura nojaa ohjattuun toimintaan. 

Esimerkki jousiampujan urapolusta:

1) Ensinuolet -kurssi (6 x 1,5 -2 h), valkoisen nuolimerkin koe
2) Jatkonuolet-kurssit

 • Mustan nuolimerkin kurssi ja koe (12 x 1 - 1,5 h)
 • Sinisen nuolimerkin kurssi ja koe (12 x 1 - 1,5 h)
 • Punaisen nuolimerkin kurssi ja koe (12 x 1 - 1,5 h)
 • Kultaisen nuolimerkin kurssi ja koe (12 x 1 - 1,5 h)

3) Seuran ohjatutut harjoitukset / pienryhmässä harjoittelu / tasoryhmät
4) Aluetoimintaan osallistuminen (alueleirit, aluevalmennusryhmät)
5) Maajoukkueen kehitysryhmä (nuorille ja aikuisille erikseen)
6) Maajoukkueet

Jousiammunnalle on laadittu Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johdolla oma urheilijan polku. Työ löytyy KIHU:n sivuilta

8) SJAL:n palvelut seuroille

Eriteltynä SJAL tuottaa jäsenistölleen alla lueteltuja asioita:

 • Puitteet jousiammuntaurheilun organisoidulle harrastus- ja kilpailutoiminnalle osana kansainvälistä World Archery -katto-organisaatiota. Toimintaan sisältyy parajousiammunta.
 • Jousiammunnan edunvalvonta ja sidosryhmätoiminta (WA, Olympiakomitea, tarkkuuslajien lajiryhmä, Paralympiakomitea, OKM ja muut viranomaiset, NBU, WAE)
 • Tapaturma- ja vastuuvakuutus kaikille jäsenille
 • Toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus seuroille
 • Ilmainen musiikin julkinen esittäminen seurojen järjestämissä urheilutilaisuuksissa ja tapahtumissa (Gramex ja Teosto)
 • Ensinuolet-alkeiskurssikonsepti seuroille (www.ensinuolet.fi)
 • Maajoukkuetoiminta (tauluammunta, parajousiammunta) sis. leiritykset
 • Maastoryhmän toiminta sis. yhteiset harjoitukset
 • Juniorimaajoukkueen toiminta, sis. leiritykset
 • Edustus jousiammunnan kansainvälisissä arvokilpailuissa (OK rahoittaa Olympialaiset)
 • VOK valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä ja siihen liittyvät koulutustuet
 • Aluetoiminnan organisointi ja tuki
 • Tuomarikoulutusjärjestelmä ja tuomaritoiminnan johtaminen
 • Suomisportin käyttöoikeus (transaktiopohjainen maksu)
 • Jousiampuja-uutiskirjeet kaikille jäsenille
 • Valmentajakirjeet
 • Mahdollisuus liittyä Suomen Jousiammuntavalmentajiin
 • Seuratoiminnan kehittäminen (koulutukset, koulutusmateriaalit, viestintä, tuki avustusten hakuprosesseissa)
 • Jousiammunnan näkyvyyden edistäminen ja mediasuhteet
 • Yrityssuhteiden luominen ja kehittäminen
 • Koulutuswebinaarit

9) Seuran velvollisuudet

SJAL:n jäsenseuran velvoitteet ja maksut ovat:

 • Jäsenilmoituksen tekeminen kerran vuodessa. Ilmoitus tehdään aina vuoden lopussa sjal.fi-sivuilla olevalle lomakkeelle.
 • Jäsenmaksujen suorittaminen (jäsenilmoituksen perusteella). Aikuisjäsenten osalta maksu on 32 € ja nuorten (alle 20-v.) 18 €.
 • Kilpailusääntöjen noudattaminen ja tulosten ilmoittaminen liiton tulospalveluun
 • Kilpailulupamaksujen maksaminen
 • Ehdokkaitten esittäminen liittohallitukseen ja osallistuminen syys- ja kevätkokouksiin (ei varsinainen velvollisuus)
 • Muuttuneiden yhteystietojen jne toimittaminen liittoon