Teosto- ja Gramex-sopimus

Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu Valon, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla, joihin Suomen Jousiampujain Liitto on liittynyt. SJAL:n jäsenseurat ovat näin sopimuksen piirissä. 

Sopimukset ovat voimassa.

Sopimusten keskeiset kohdat:

  1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
  2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
  3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
  4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto, seura tai joukkue.

Sopimusten numerot:

  • Teosto-sopimuksen numero on 125 21991
  • Gramex-sopimuksen numero on LII040

Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.