Kuurojen Urheiluliiton terveisiä

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) etsii toimintansa piiriin kuulevien kuulevien urheilutoimintaan integroituneita kuulovammaisia.

Kuurojen Urheiluliitto on pyytänyt lajiliitoilta apua kartoittaessaan muiden kuin SKUL:n toiminnassa mukana olevien kuulovammaisten urheilijoiden määrää.

Vuonna 1920 perustettu SKUL on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö. Valtakunnallisesti toimivassa järjestössä on 14 jäsenseuraa ja varsinaisia jäseniä yhteensä noin 1100. SKUL toimii jäsenseurojensa keskusjärjestönä ohjaten, kouluttaen ja johtaen niiden toimintaa. 

SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet maamme kuulovammaisille ihmisille. Järjestö palvelee lähinnä kuuroja, viittomakielisiä ihmisiä. Myös muut kuulovammaisryhmät, kuten sisäkorvaistutteiset ja huonokuuloiset, ovat SKULin keskeinen kohderyhmä.

SKUL:n kilpailutoiminta on vilkasta ja sitä on kaikilla kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla. Merkittävin urheilutapahtuma on KOK:n tunnustamat deaflympialaiset talvi- ja kesälajeissa.

Kuulovammaisten kilpailutoimintaan voi osallistua, mikäli kuulon alenema on audiologitestein mitattuna yli 55 desibeliä. Muuhun toimintaan voivat osallistua myös muut huonokuuloiset. Viittomakielen taitoa ei toiminnassa vaadita.

SKUL järjestää myös valmennusleirejä eri lajeissa, nuorisoleirejä, seniorileirejä ja monenlaista kuntoliikuntatoimintaa kaiken ikäisille.

Suomen Jousiampujain Liiton jäsenseuroissa harrastavien kuulovammaisten jousiampujien toivotaan ottavan yhteyttä joko SJALiin tai suoraan SKULiin.

www.skul.org
 

Teksti: Anne Lantee