Ajankohtaista valmennusrahastosta

Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valmennusrahasto on toiminut Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n yhteydessä yli kymmenen vuoden ajan. Aktiivisia rahaston käyttäjiä on jo pitkään ollut noin 500-600 urheilijaa noin 30 lajista, myös jousiammunnasta. 

Valmennusrahasto on jousiampujalle ainut mahdollisuus sponsori- ja muiden urheilutulojen maksuun ilman veroseuraamuksia urheilijalle ja toisaalta maksajalle. Rahaston toiminta perustuu tuloverolain pykälään 116 a-c. Toimintaa ohjaa siis laki, ja siksi jotkin hankaliltakin tuntuvat asiat on vain tehtävä, kuten laki määrää. Esimerkiksi kaikkien toimivien rahastojen tulee olla valtiovarainministeriön hyväksymiä. Muissa järjestöissä tai urheiluseuroissa ei voi olla rahastoja, joissa on urheilijan rahaa. Toisaalta rahaston käyttö on aina vapaaehtoista. Urheilija voi hoitaa veroasiat yhtä hyvin oman henkilökohtaisen verotuksensa kautta.

Uutena mahdollisuutena viitenumerolla maksaminen


Aiemmin sponsorit ovat maksaneet tuen urheilijan rahastotilille kirjoittamalla viestikenttään urheilijan numeron. Maksujen kohdistamisessa on välillä ollut vaikeuksia, kun numerosarja on jäänyt puuttumaan. Nyt urheilijat voivat laskuttaessaan sponsoreita lisätä laskuun myös viitenumeron, joka muodostuu urheilijan rahastolta saamasta numerosta ja tarkistusnumerosta.

Kukin urheilija voi muodostaa oman viitenumeronsa käyttämällä apuna esimerkiksi Nordean viitelaskinta. Viitenumeron runko-osa on rahastolta saatu 4+3 numeroa yhteen kirjoitettuna ilman väliviivaa. Jos urheilijan numero on 1234-567, runko-osa on 1234567. Laskin antaa viitenumeron, kun viitteiden lukumääräksi valitaan yksi. Laskimen antama kahdeksannumeroinen viitenumero on siis urheilijan laskun viitenumero. Tätä samaa numeroa voi käyttää kaikissa laskuissa, myös palkintojen maksamisessa.

Viitenumeron käyttäminen on pakollinen niissä tapauksissa, että maksajan pankkiohjelma ei välitä tekstikenttään kirjattua tietoa. Varmista siis, että maksajalla on oikeat tunnisteet. 

Valmennusrahaston kaikki säännöt ja ohjeet on kirjattu SLU:n sivuille osoitteeseen www.slu.fi/valmennusrahasto. Sivustojen tärkein dokumentti on menettelytapaohje, johon kaikkien on syytä tutustua huolella. Nykyään rahastoon ei voi ilmoittautua ennen kuin on merkinnyt tutustuneensa rahaston ohjeistukseen.

Ajankohtaista juuri nyt

  • Rahaston asioita hoitavat Kirsi-Maria Alhanen ja Rainer Anttila ovat lomilla heinäkuun, joten maksatukseen tulee neljän viikon tauko: 26.6. mennessä toimitetut kululaskut menevät maksuun ennen lomia, ja lomien jälkeen seuraavat maksut ovat elokuun alussa
  • Rahaston vuosimaksu 2012 on 40 euroa, ja se otetaan suoraan urheilijan tililtä
  • urheilijan ja lajiliiton on huolehdittava, että kolmikantasopimuksen kopio on toimitettu Tukisäätiöön: rahoja ei voida siirtää urheilijalle ilman sopimusta
  • urheilija hoitaa itse laskutuksen sponsoreilta, mielellään viitenumerolla; tukien kertymistä kannattaa seurata (rahastolta voi pyytää tilitapahtumat)
  • urheilijan kannattaa varmistaa, että saldo riittää kululaskuun, koska ylimääräisiä kulutositteita ei palauteta
  • maksatus tapahtuu kerran viikossa, tarpeen mukaan kaksi kertaa
  • edellisen vuoden kulut on haettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä