Maastojousiammunta

World Archery/SJAL -liiton alaisessa maastojousiammunnassa ammunta jakaantuu nykyaikana kahteen kilpailumuotoon: Maastojousiammuntaan ja 3D-jousiammuntaan.  Maastoammunta on perinteisempi kilpailumuoto, siinä ammutaan ympyrämuotoisia tauluja vaihtelevilta etäisyyksiltä, aselajista riippuen maksimi etäisyyden ollessa 60 metriä, kun taas 3D-ammunnassa ammutaan eläintenmuotoisiin 3D-maaleihin maksimatkan ollessa 45 metriä.

Maastoammunnassa käytetään samoja välineitä kuin tauluammussa ja Suomessa ammuttavissa kilpailuissa kilpaillaan samoissa aselajiluokissa kuin tauluammunnassakin. Maastoammunta on kuitenkin selkeästi kilpailumuoto jota suositaan erityisesti pitkäjousi- ja talja-aselajeissa, myös barebow -jouset ovat hyvin edustettuina.

Molemmat lajit ammutaan vaihtelevissa olosuhteissa, mieluiten metsässä, jossa on korkeusvaihteluita sekä kasvustoa kuten puita, pensaita ja maaperä on epätasainen. Kilpailuissa ammutaan lajista riippuen joko 2 (3D) tai 3 nuolta (maasto) per maali samalta ampumapaikalta, maalit saattavat olla annetun (matka kerrottu) tai arvioitavan (ampuja arvioi) matkan päässä ampumapaikalta. Maaleja kummankin kilpailumuodon alkukilpailussa on 24 kappaletta, eli maastoammunnassa ammutaan 72 nuolta kun taas 3D-ammunnassa nuolia ammutaan 48.

Maasto- ja 3D-radat ovat keskittyneet Suomessa eteläiseen osaan maatamme ja niitä on harvemmassa kuin tauluammuntaratoja. Tämän vuoksi SJAL tekee voimakkaasti yhteistyötä varsinkin Suomen Maastojousiammuntaliiton (FFAA)  ja Suomen Jousimetsästäjäliittojen (SJML) kanssa, ja suuri osa SJAL maastoampujista ampuu myös näiden liittojen kilpailuita.

Maastoammunnan kehityksessä toimii maastoryhmä, joka on kaikille jousiampujille avoin toimintaryhmä. Ryhmä kokoontuu leireille talvikautena 4 - 6 kertaa ja ryhmällä on omat valmentajansa. Tavoitteena on tukea ja kehittää kaikkinaista jousiammuntaa maastossa (#archeryinthewoods). Mukaan saa tulla liitosta, aselajista tai osaamistasosta riippumatta kaikki halukkaat sekä oppimaan että jakamaan osaamistaan. Ryhmä myös kokoaa kolmen liiton (SJAL/FFAA/SJML) maastokilpailuita omaan yhdistettyyn kalenteriinsa jakaakseen tietoa mahdollisuuksista osallistua eri liittojen maastokilpailuihin.

Uutuutena maastoammuntaan ovat tulleet sisä-3D-kilpailut, joita ollaan nyt kehittämässä myös virallisempaan muotoon. Nähdään jopa mahdollisuutena saada siitä uusi SM-kisatapahtuma talviselle kisakaudelle, virkistämään lumista jaksoa ja pakollista 18 metrin ampumiskautta.

Maastoammunnassa ja 3D-ammunnassa kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla sekä EM- että MM-tasolla. Lisätietoja aselajeista ja kilpailumuodoista näissä kilpailuissa löydät alisivuilta. Lisätietoa karsinnoista EM/MM kilpailuihin löydät Huippu-urheilun Karsintainfot -sivulta.

Maastojousiammunnan vetovastuussa toimii Eva Sjöström, lisätietoja toiminnasta löytyy alisivuilta tai voit ottaa yhteyttä sähköpostitse maastojousiammunta@jousiampujainliitto.fi.