SJAL kevätkokous 2024

9.4.2024

Suomen Jousiampujain Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään 23.4.2024 kello 18:00. 
Kokous järjestetään etäkokouksena.

Esityslista: 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat. 
3. Vahvistetaan kurinpitomääräykset. 
4. Esitetään liittohallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
7. Mahdolliset muut asiat 

Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 16.4. Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportissa. Ohjeet toimitetaan sähköpostitse seuroille ja SJAL Foorumille. Seuran edustajalla oltava valtakirja. Valtakirja toimitettava sähköpostitse ennen kokousta (info@jousiampujainliitto.fi). Ohjeet etäkokoukseen liittymisestä ja äänestyskäytännöstä toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille 19.4. 

Ilmoittautuminen linkistä:
https://www.suomisport.fi/events/590caf ... a3632dff19

Kokousmateriaalit toimitetaan noin viikko ennen kokousta SJAL verkkosivuille (Materiaalipankki). Materiaalin lisäämisestä ilmoitetaan täällä SJAL Foorumilla. 

Tervetuloa kokoukseen!