Jousityypit lyhyesti

Tähtäinjousi


Tähtäinjousi on toistaiseksi ainoana jousityyppi, jolla kilpaillaan olympialaisissa. Tästä johtuen jousesta käytetään yleisesti nimitystä olympiajousi. Jousessa on perusosien lisäksi tähtäin, vakaajat eteen ja sivuille sekä klikkeri eli vetopituuden ilmaisin, joka kertoo äänimerkillä ampujalle, kun vetopituus on saavuttanut oikean mitan.

Tähtäinjousella kilpaillaan tauluammunnassa, sisäammunnassa ja maastoammunnassa, myös olympialaisissa, Euroopan mestaruuskisoissa, universiadeissa ja maailmanmestaruuskisoissa (maastoammunta).

Suomessa jousiammunnan kilpailumuodoista tähtäinjousella on pisin historia. Tänä päivänä tähtäinjousi on edelleen suosituin kilpailumuoto tauluammunnassa.

Taljajousi


Taljajousi on jousityypeistä tarkin. Tähtäimessä saa käyttää suurentavaa linssiä ja vatupassia sekä takatähtäintä jänteellä. Elektroniikkaa ei kuitenkaan sallita. Vakaajat ovat samanlaisia kuin tähtäinjousessakin, tosin taljajousessa usein käytetään sivuvakaajaa vain tähtäimen vastakkaisella puolella painotuksellisista syistä. Merkittävin ammunnallinen ero on laukaisulaite, jolla jänteestä otetaan kiinni ja joka myös irrottaa jänteen laukaisuhetkellä. Laukaisulaitemalleja on useita erilaisia; osa laukeaa liipaisimesta, osa tietystä asennosta ja osa tietystä vedon voimakkuudesta. Taljapyörät keventävät vetojäykkyyttä tähtäysvaiheessa. Klikkeriä ei tarvita, sillä taljajousta ei voi sen rakenteesta johtuen jännittää pidemmälle, kuin kyseisen jousen vetopituuden verran.

Taljajousella kilpaillaan tauluammunnassa, sisäammunnassa, maastoammunnassa ja 3D-ammunnassa, myös maailmanmestaruuskisoissa (tauluammunta) ja universiadeissa.


Vaistojousi

Vaistojousi on riisuttu versio tähtäinjousesta, eli jousi itsessään on sama. Vaistojousessa ei kuitenkaan saa käyttää tähtäintä, vakaajia tai klikkeriä. Tietynlaisen painon kiinnittäminen jouseen sallitaan. Tähtäys tapahtuu nuolen kärjellä ja "jänteellä kiipeäminen" on sallittua.

Vaistojousella kilpaillaan maastoammunnan ja 3D-ammunnan arvokisoissa, myös World Games-kilpailussa (maastoammunta).

Vuonna 2020 vaistojousi otettiin mukaan World Archeryn viralliseen taulummuntaan (ei kuitenkaan MM / EM-tasoille).

Pitkäjousi


Pitkäjousi muistuttaa eniten "Robin Hoodin jousta", eli se on yhdestä osasta rakentuva yleensä puinen jousi, jossa käytetään myös puunuolia. Pitkäjousi on vielä riisutumpi ja alkukantaisempi kuin vaistojousi. Jousessa ei saa olla mitään ylimääräisiä osia eikä painoja, edes nuolelle ei ole varsinaista nuolihyllyä, kuten muissa jousissa, pelkkä tasanne. Jousen lavoissa ei ole vastakaarta, kuten vaisto- ja tähtäinjousissa on.

Pitkäjousella kilpaillaan kansainvälisesti 3D-ammunnassa.

Kotimaisissa kilpailuissa kaikilla jousilla voi osallistua kaikkien kilpailumuotojen kisoihin. Kansainvälisesti kuitenkin eri kilpailumuodoissa kilpaillaan vain tietyillä jousityypeillä.

Instinctive


Instinctive jousityyppi on vastakaarijousi, jossa ei sallita tähtäintä, vakaajia, ulkoisia painoja eikä joustotallaa. Jousen keskiosan pitää olla vähintään osittain luonnonmateriaalia (esim. puuta). Jänteellä kiipeämistä ei sallita. 

Instinctiveä käytetään yleisimmin maastossa, mutta Suomessa jousityyppiä käytetään myös taulujousiammunnassa. Kansainvälisesti instinctive kuuluu 3D-jousiammunnan arvokilpailuohjelmaan (MM ja EM).