Jousityypit lyhyesti

Tähtäinjousi (recurve)


Tähtäinjousi on toistaiseksi ainoana jousityyppi, jolla kilpaillaan olympialaisissa. Tästä johtuen jousesta käytetään yleisesti nimitystä olympiajousi. Jousessa on perusosien lisäksi tähtäin, vakaajat eteen ja sivuille sekä klikkeri eli vetopituuden ilmaisin, joka kertoo äänimerkillä ampujalle, kun vetopituus on saavuttanut oikean mitan.

Tähtäinjousella kilpaillaan tauluammunnassa, sisäammunnassa ja maastoammunnassa, myös olympialaisissa, Euroopan mestaruuskisoissa, universiadeissa ja maailmanmestaruuskisoissa (maastoammunta).

Suomessa jousiammunnan kilpailumuodoista tähtäinjousella on pisin historia. Tänä päivänä tähtäinjousi on edelleen suosituin kilpailumuoto tauluammunnassa.

Englanniksi tähtäinjousi on recurve. https://worldarchery.sport/sport/equipment/recurve

Taljajousi (compound bow)


Taljajousi on jousityypeistä tarkin. Tähtäimessä saa käyttää suurentavaa linssiä ja vatupassia sekä takatähtäintä jänteellä. Elektroniikkaa ei kuitenkaan sallita. Vakaajat ovat samanlaisia kuin tähtäinjousessakin, tosin taljajousessa usein käytetään sivuvakaajaa vain tähtäimen vastakkaisella puolella painotuksellisista syistä. Merkittävin ammunnallinen ero on laukaisulaite, jolla jänteestä otetaan kiinni ja joka myös irrottaa jänteen laukaisuhetkellä. Laukaisulaitemalleja on useita erilaisia; osa laukeaa liipaisimesta, osa tietystä asennosta ja osa tietystä vedon voimakkuudesta. Taljapyörät keventävät vetojäykkyyttä tähtäysvaiheessa. Klikkeriä ei tarvita, sillä taljajousta ei voi sen rakenteesta johtuen jännittää pidemmälle, kuin kyseisen jousen vetopituuden verran.

Taljajousella kilpaillaan tauluammunnassa, sisäammunnassa, maastoammunnassa ja 3D-ammunnassa, myös maailmanmestaruuskisoissa (tauluammunta) ja universiadeissa.

Englanniksi taljajousi on compound bow ja kisatuloksissa sarjan tunnus on Suomessa T ja kansainvälisesti C. https://worldarchery.sport/sport/equipment/compound


Vaistojousi (barebow)


Vaistojousi on riisuttu versio tähtäinjousesta, eli jousi itsessään on sama. Vaistojousessa ei kuitenkaan saa käyttää tähtäintä, vakaajia tai klikkeriä. Tietynlaisen painon kiinnittäminen jouseen sallitaan. Tähtäys tapahtuu nuolen kärjellä ja "jänteellä kiipeäminen" on sallittua.

Vaistojousella kilpaillaan maastoammunnan ja 3D-ammunnan arvokisoissa, myös World Games-kilpailussa (maastoammunta).

Vuonna 2020 vaistojousi otettiin mukaan World Archeryn viralliseen taulummuntaan.

Vaistojousi on englanniksi barebow ja sen sarjatunnus kotimaassa on V.

https://worldarchery.sport/sport/equipment/barebow

Pitkäjousi (longbow)


Pitkäjousi muistuttaa eniten Robin Hoodin jousta, eli se on yhdestä tai kahdesta osasta (take down) rakentuva yleensä puinen jousi, jossa käytetään myös hiilikuitua. Pitkäjousella ammutaan puunuolia. Pitkäjousi on vielä riisutumpi ja alkukantaisempi kuin vaistojousi. Jousessa ei saa olla mitään ylimääräisiä osia eikä painoja, edes nuolelle ei ole varsinaista nuolihyllyä, kuten muissa jousissa, pelkkä tasanne. Jousen lavoissa ei ole vastakaarta, kuten vaisto- ja tähtäinjousissa.

Pitkäjousella kilpaillaan kansainvälisesti 3D-ammunnassa.

Pitkäjousen englanninkielinen nimi on longbow ja sen sarjan tunnus on LB.

Kotimaisissa kilpailuissa kaikilla jousilla voi osallistua kaikkien kilpailumuotojen kisoihin. Kansainvälisesti kuitenkin eri kilpailumuodoissa kilpaillaan vain tietyillä jousityypeillä.

Perinnejousi (traditional bow) 


Perinnejousi on uusin virallinen jousityyppi. Keskiosan on oltava rakenteeltaan laminaattirakenne tai yhdestä puukappaleesta valmistettu. Keskiosassa saa olla säädettävät lapataskut sekä jäykkyyden että tillerin säätöä varten, nuolihylly ei saa olla säädettävä. Keskiosan sisään valmistusvaiheessa asennetut painot ovat sallittuja, jälkeenpäin asennetut painot on kielletty. Minkä tahansa tyyppisiä nuolia voidaan käyttää (alumiini, puu, hiilikuitu) edellyttäen, että niissä on putki, kärki, nokki ja sulitus.

World Archeryn säännöt perinnejousesta kohdassa 22.4 (s. 117): https://bin.yhdistysavain.fi/1597116/kM1K6gcLABcIsq8j5joH0Y7iBj/WA%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20Kirjat%201-5%2001092022.pdf

Perinnejousi on englanniksi traditional bow ja sen sarjamerkintä on TR.