Jousimetsästys

Valitessaan jousen ja nuolen metsästysaseekseen tekee jousimetsästäjä tietoisen päätöksen jättää käyttämättä tuliaseiden antaman mahdollisuuden ampua riistaeläin kaukaa sen aistien ulottumattomista. Siksi jousimetsästäjän on kehitettävä taitoansa lähestyä riistaa paljon normaalia varoetäisyyttä lähemmäksi. Lisäksi on valittava, huollettava ja opittava käyttämään varusteita, joita metsästyskohteeksi valittu riista edellyttää.

Kiinnostus jousimetsästystä kohtaan kasvaa tällä hetkellä kaikkialla maailmassa sen haasteellisuuden ja intensiivisyyden tähden. Suomessa jousella metsästettäviä lajeja ovat kaikki riistalinnut, rauhoittamattomat eläimet, metsäkauris, majavat ja näitä pienemmät pienriistanisäkkäät.

Vuodesta 2017 on Suomessa ollut mahdolista metsästää hirveä pienempiä sorkkaeläimiä, mikä tarkoittaa että peura ja villisika ovat nykyään mahdollisia jousimetsästyssaaliita.  Suomessa erityisesti jousimetsästäjien edunvalvonnan hyväksi toimii  Suomen Jousimetsästäjäin Liitto (SJML).

SJAL tekee yhteistyötä Suomen Jousimetsästäjäin Liiton kanssa 3D-Cupin muodossa. 

Lisätietoja www.jousimetsastys.fi