Valmentajakoulutuksen taso 1 käynnistyi

SJAL:n uusittu valmentajakoulutus pyörähti käyntiin. Edellisessä Jousiampuja-lehdessä esiteltiin valmentajakoulutuksen kokonaisuus, ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että valmentajakoulutuksen tason 1 sisältö on määritelty.

SJAL:n valmentajakoulutus pohjautuu nykyään Olympiakomitean alaisuudessa olevaan Valmentaja- ja Ohjaajakoulutuksen perusteisiin (VOK). Liikunnan aluejärjestöt eli entiset SLU-alueet yhtenästivät vuoden 2013 alussa Olympiakomitean tuella VOK 1 -paketin, jonka koulutuksia tarjotaan kaikissa 15 aluejärjestössä. SJAL:n valmentajakoulutuksen ykköstasoon kuuluu koko VOK 1 -paketti kaikkine moduleineen, joita on 12:

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h)
 4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (4h)
 5. Liikunnallinen elämäntapa (3h)
 6. Taitoharjoittelu (3h)
 7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2h)
 8. Fyysinen harjoittelu (7h)
 9. Kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu (2h)
 10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2h)
 11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2h)
 12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3h)
 Lisäksi koulutuskokonaisuuteen kuuluu lajiosa. Tasoon 1 kuuluva lajiosa rakennetaan SJAL:n toimesta ja sitä tarjotaan ensimmäisen kerran syksyllä loka-marraskuussa 2013. Aiemmat SJAL:n valmentajakoulutukset korvaavat ainakin osittain lajiosan suorittamisen, mutta tästä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin lajiosan sisällön tarkennuttua. VOK 1:een kuuluvia kursseja tarjotaan alueellisten liikuntajärjestöjen toimesta ja niitä voi myös tilata haluttuun paikkaan esimerkiksi yhteistyössä muiden seurojen – myös muiden lajien seurojen – kanssa. Alueellisella koulutuksella pyritään madaltamaan kynnystä osallistua koulutukseen. Linkit aluejärjestöjen omille sivuille löytyvät oikealta. Kaikista tason 1 moduuleista saa sen suorittamisen jälkeen todistuksen. Lisäksi SJAL on laatinut opintokirjan aluksi tasolle 1 (myöhemmin myös tasoille 2 ja 3). Opintokirja saadaan painosta lähiaikoina, ja sitä voi sen jälkeen tilata maksutta liiton toimistosta esimerkiksi seuroittain. Opintokirjan tarkoituksena on kannustaa valmentajia käymään kaikki modulit ja siirtymään valmentajan polulla eteenpäin. Opintokirjasta on helppo tarkistaa, mitä osakokonaisuuksia on vielä käymättä, jotta valmistuu tasolle 1. Lisäksi se helpottaa paperityötä sekä valmentajan että liiton toimiston osalta. Valmentajakoulutuksen tasojen 2 ja 3 sisältöjen tarkempi määrittely ja toteutustavasta päättäminen on vielä kesken.
   

Teksti: Anne Lantee