ADT testasi viime vuonna runsaasti

Suomen Antidopingtoimikunta ADT teki viime vuonna Suomessa ja ulkomailla yhteensä 3294 dopingtestiä. Testejä tehtiin 83 lajissa.

ADT:n vuonna 2013 tekemistä dopingtesteistä 2877 oli ADT:n kansallisen testausohjelman mukaisia testejä. Nämä jakautuivat melko tasaisesti kilpailutesteihin ja kilpailujen ulkopuolisiin testeihin.

Valtaosa kilpailun ulkopuolisista testeistä tehtiin kohdennettuina testeinä, mikä tarkoittaa sitä, että urheilija nimettiin testiin. Kohdennettua testausta tehdään myös kilpailutesteissä, mutta useimmiten urheilijat valitaan testiin sijoituksen tai arvonnan perustella.

Kansallisessa testausohjelmassa testatuimmat lajit olivat viime vuonna jääkiekko 233 testillä, yleisurheilu 188 testillä, voimanosto 175 testillä, jalkapallo 160 testillä ja maastohiihto 158 testillä.

Jousiammunnassa ADT teki viime vuonna kaikkiaan kymmenen testiä. Lisäksi suomalaisia testattiin WADAn toimesta Suomessa ja kansallisten antidopingtoimikuntien toimesta ulkomailla.

Teksti: Anne Lantee
Lähde: ADT

Tiesitkö tämän testaustilanteesta?
 

Dopingtestissä urheilijalla on oikeus: 
- ottaa yksi oma edustajansa mukaansa dopingtestiin (suositeltavaa)
- ottaa tarvittaessa (mikäli mahdollista) edustajansa lisäksi mukaansa myös tulkin
- saada lisätietoa dopingtestimenettelystä vastaavalta dopingtestaajalta
- pyytää lisäaikaa dopingtestitiloihin ilmoittautumiseen (edellyttäen, että urheilija on dopingtestihenkilöstön jatkuvan valvonnan alaisena) seuraavista syistä:
     * hakeakseen vaatteensa, henkilöllisyystodistuksensa ja oman edustajansa ja mahdollisesti tulkin mukaansa testiin
     * suorittaakseen verryttelyn/harjoituksen loppuun
     * saadakseen tarvittavia lääkinnällisiä toimenpiteitä
     * muusta vastaavan dopingtestaajan hyväksymästä syystä
     ja lisäksi kilpailutesteissä:
     * osallistuakseen mahdollisesti jäljellä oleviin kilpailulajeihin
     * osallistuakseen tiedotusvälineiden haastatteluihin
     * osallistuakseen palkintoseremonioihin
- pyytää mahdollisia Maailman Antidopingtoimisto WADAn kansainvälisen testausstandardin mukaisia muunnoksia dopingtestimenettelyyn, mikäli kyseessä on vammaisurheilija tai alaikäinen urheilija

Urheilijan velvollisuuksina dopingtestissä on henkilöllisyyden todistaminen, annettujen ohjeiden noudattaminen, oleminen asianmukaisesti dopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun, ja ilmoittautuminen dopingtestitiloihin mahdollisimman pian. 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen, dopingtestistä kieltäytyminen tai muu sääntöjen rikkominen voidaan käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena, josta voi seurata antidopingsäännöstön mukainen rangaistus.

Lähteet: ADT, SJAL:n antidopingohjelma