WADA julkaisi vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon

Maailman antidopingtoimisto WADA on julkistanut vuoden 2017 kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon sekä yhteenvedon tärkeimmistä muutoksista ja lisähuomautukset vuodelle 2017. Luettelossa määritetään, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella ja mitkä aineet ovat kiellettyjä missäkin urheilulajissa.

WADA julkisti lokakuun alussa vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon. Luettelo päivitetään vuosittain ja julkaistaan kolme kuukautta ennen sen voimaantuloa, jotta kaikilla asianosaisilla on riittävästi aikaa tutustua siihen ja siihen tehtyihin muutoksiin. Luettelo tulee voimaan vuoden alussa.

"On erittäin tärkeää, että urheilijat perehtyvät luetteloon ja että he ottavat yhteyttä omiin antidopingorganisaatioihinsa, jos he ovat epätietoisia jonkin aineen tai menetelmän käytöstä", muistuttaa WADAn pääsihteeri Olivier Niggli.

Luettelon vuosittainen tarkistus tapahtuu WADAn johdolla. Prosessi alkaa tammikuussa pidettävällä aloituskokouksella ja päättyy luettelon 1.10. tapahtuvaan julkistukseen. Prosessi on luonteeltaan yhdeksän kuukautta kestävä kuulemisprosessi, joka käsittää tiedonkeruun, luonnosten lähettämisen lausuntokierrokselle asianomaisille, komitean suositusten huomioonottamisen sekä luettelon hyväksymisen WADAn hallintoneuvoston syyskuun kokouksessa.

Urheilijalla on oltava pätevä lääketieteellinen syy käyttää luettelossa mainittua kiellettyä ainetta tai menetelmää. Käytölle voidaan hankkia hyväksyntä kansainvälisen erivapausstandardin (ISTUE) nojalla, joka on maailmanlaajuisesti urheilijoiden, lääkäreiden ja antidopingtoimijoiden hyväksymä.

Pieniä muutoksia


Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 muutokset ovat vähäisiä verrattuna vuoden 2016 luetteloon ja osin täsmennyksiä. Muun muassa astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittua annostusta on täsmennetty. Inhaloitavan salbutamolin maksimiannos oli aiemmin määritelty 1600 mikrogrammaan vuorokaudessa ja tämä on nyt täsmennetty muotoon 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana. Tällä korostetaan sitä, että vuorokausiannosta ei saa ottaa yhdellä kertaa. Lisäksi WADA on lisännyt seurantaohjelmaansa useamman beeta-2-agonistin eli avaavan astmalääkkeen samanaikaisen käytön.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 -luettelo julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa Suomen antidopingtoimikunta ADT:n internetsivuilla vuoden alussa.

WADAn dokumentit:
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017
Yhteenvetoon tärkeimmistä muutoksista
Seurantaohjelma

Teksti ja kuva: Anne Lantee
Lähde: SUEK ry / ADT