Liikuntafoorumissa haettiin yhteistä suuntaa huippu-urheilumenestykselle

Vuosittain järjestettävä liikuntafoorumi kokoaa yhteen liikunnan ja urheilun vaikuttajat. Tänä vuonna Turussa lokakuun alussa pidetty tapahtuma kokosi yli 200 suomalaista vaikuttajaa yhteiskunnan eri osa-alueilta huippu-urheiluteeman äärelle. Liikuntafoorumin toisen päivän aiheena olivat menestys ja toiminnan arviointi, ja keskiöön nousivat sopimisen tarve ja yhteistyö.

Avauspuheenvuorossa opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnasta vastaava ylijohtaja Esko Ranto korosti yhteistyön lisäksi avointa ja julkistakin keskustelua huippu-urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä tavoitteista.

"Yhteistyö järjestösektorin ja ministeriön välillä toimii. Sillä on hyvät edellytykset. Yksi kuva yhteistyöstä on avoin keskustelu, jota tässäkin foorumissa on käyty. Sitä voidaan käydä myös julkisuuden kautta: meillä on vastuullinen mediakenttä Suomessa, se on hyvä kumppani keskustelun käymiseen urheilun merkityksestä ja tavoitteista", Ranto totesi.

Esille nousi myös selkeästi roolien selkiyttämisen tarve.

"Tarvitaan yhteinen näkemys ja sopimus siitä, mitä suomalaisessa huippu-urheilussa tavoitellaan. Tähän sopimukseen kuuluvat olennaisesti roolit, vastuut ja resurssit. Kysymys kuuluu: Mitä tekee ministeriö, mitä Olympiakomitea, mitä lajiliitot, mitä kunnat ja muut toimijat ja millä resursseilla. Ja mikä on näiden eri toimijoiden yhteinen tavoite. Tällainen sopiminen olisi kaikkien suomalaisen urheilutoimijoiden etu", sanoi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Sisäinen ja ulkoinen arviointi työn alla


KIHUn yhteiskuntatieteiden yksikön johtaja Jari Lämsä esitteli huippu-urheiluverkoston sisäisen arvioinnin tuloksia.  Valtion liikuntaneuvosto toteuttaa huippu-urheilun ulkoisen arvioinnin. Työn tekijä Arvoliiton toimitusjohtaja Kimmo Lipponen kertoi projektin olevan valmis vuoden loppuun mennessä.

Liikuntakulttuurin vahvistuminen tarvitsee yhteisen joukkueen


Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari sekä Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson summasivat kahden päivän keskustelua.

"Jatkossa tärkeää on toimiminen yhdessä kunnioittaen eri rooleja, tavoitteita ja vastuita. Olen aloittanut tässä tehtävässä kaksi päivää sitten ja minulle on tärkeää, että jatkossa luoda siltaa suomalaisen liikunnan ja urheilun sekä muun yhteiskunnan kanssa", Kivisaari toteaa.

"Elinvoimaisen liikuntakulttuurin vuoksi urheiluyhteisö  haluaa rakentaa ministeriön ja muiden tärkeiden kumppaneiden kanssa yhteistä joukkuetta", jatkaa Japisson.

Liikuntafoorumi on vuotuinen tapahtuma, jonka järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio, Valo, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Teksti: Valo