TrainingFocuksesta työkaluja psyykkiseen valmentautumiseen

Psyykkisen valmennuksen harjoitekirjasto ja työkalupakki TrainingFocus esiteltiin suurelle yleisölle elokuun lopussa.

Jousiammunta on laji, jossa psyykkinen valmentautuminen on keskeisessä osassa huipulle pyrkivien jousiampujien valmennuksessa. Psyykkisen valmennuksen tietoutta ei kuitenkaan välttämättä ole kaikilla valmentajilla – tai ampujilla itsellään – riittävästi.

TrainingFocus on suomalainen urheiluvalmennuksen verkkopalvelu, joka pyrkii tarjoamaan valmentajille käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen liittämiseksi päivittäisen fyysisen harjoittelun yhteyteen. Palvelu on suunniteltu valmentajien ja urheiljoiden käyttöön.

TrainingFocus tarjoaa asiantuntijoiden laatimia, psyykkisen valmennuksen teemoihin liittyviä harjoituksia, joita voidaan käyttää sekä yksilö- että joukkuelajeissa. Yksilöurheilun teemoja on seitsemän: keskittyminen, motivaatio ja motivoituminen, tavoitteenasettelu, itseluottamus, tunteiden hallinta, kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen sekä mielikuvaharjoittelu. Jokainen teema sisältää kolmen eri vaikeustason harjoitteita.

Jokaisen harjoitteen yhteydessä on selkeät ohjeet harjoitteen toteuttamiseksi sekä tieto harjoitteen vaatimasta ajasta, tilasta ja toistojen määrästä. Valmentaja voi tarvittaessa tulostaa harjoitteeseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet mukaansa helposti.

TrainingFocus on pääasiassa Paula Arajärven ja Terhi Lehtoviidan asiantuntemukseen nojaten kehitetty palvelu, jonka sisältämiä haroitteita on toteutettu käytänössä menestyksekkäästi jo vuosien ajan. Palvelua on testanut joukko urheiijoita ja valmentajia.

Maksullinen TrainingFocus on mahdollista hankkia seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden valmennuryhmien käyttöön. Tarvittaessa myös yksilölisenssin voi ostaa tiettyyn teemaan liittyen. Lisätietoa palvelusta ja hinnoista löytyy palvelua tarjoavan SportFocus Oy:n sivuilta www.sportfocus.fi.


Teksti: Anne Lantee
Kuva: SportFocus 

(Klikkaa kuva suuremmaksi)