Compound Seminar 2022

När du fyller formuläret nedan anmäler du dig till Alberto Blasquez compound seminarium i Varala (Tammerfors) den 3-4 september 2022. Anmäl dig senast den 5 augusti 2022. Priset för seminariet är 100€

By filling out the form below, you register for the compound seminar held by Alberto Blasquez in Varala (Tampere) on September 3-4, 2022. Please register by August 5th, 2022. The price for the seminar is 100€.

Rumsbokning från Varala. Söndagslunch på egen bekostnad / Room reservation in Varala. Sunday's lunch at own expence