SJAL Seurakoulutus

Seuratoiminnan kehitysohjelma

SJAL käynnistää uuden seuratoiminnan kehitysohjelman, jossa seuroille tarjotaan seurojen tiloissa tapahtuvaa koulutusta:

- seurajohdolle (ja seura-aktiiveille)
- ohjaajille ja valmentajille
- seuran jäsenille


Koulutuspaketit:


  1. Seuran kasvupaketti - suunnattu seurajohdolle ja seura-aktiiveille: sisältää 4 h lähiopetusta + Webinaari muutama kuukausi alkutapaamisen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on nostaa SJAL:n jäsenseuroja kasvu-uralle ja tukea seuroja niiden johtamisessa ja ydintoiminnoissa. Koulutuksen yhteydessä seura suunnitteee itselleen pitkän aikavälin tavoitteita.
  2. Seuraohjaajakoulutus:  sisältää 4 - 6 h lähiopetusta. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tiivissä paketissa ohjaamisen perusteet, nuorten ryhmien ohjaamisen eryityispiirteet sekä keskeisimmät lämmittely- ja lihaskuntoliikkeet. Ensinuolet-koulutuksen ohessa käydään käydään myös ammuntatekniikka läpi. Koulutuksen jälkeen seura voi ottaa Ensinuolet ja muut konseptit käyttöön. Lisäksi annetaan eväät seuran Valmennuksen ja ohjauksen linjauksen laatimiseksi seuran näin halutessa. Ohjaajat saavat koulutuksesta todistuksen.
  3. Keskeltä saa eniten - valmennusilta harrastajille: sisältää 4 h lajitekniikan lähiopetusta. Koulutus on suunnattu suoraan harrastajille mutta tähän voi osallistua myös seuran ohjaajat ja valmentajat.
  4. SJAL Junnuseura -ohjelman koulutus - suunnattu seuroille, jotka sitoutuvat kehittämään suunnitelmallisesti omaa junioritoimintaan. Sisältää 4 h lähiopetusta seurassa + 1 x vuodessa Junnuseura -ohjelmassa mukana oleville seuroille webinaari tai seurakehittäjän käynti seurassa. Koulutuksen jälkeen seura voi lähteä toteuttamaan Junnuseura -ohjelman mukaista junioritoimintaa ja saa tähän liiton säännöllisen tuen. Ohjelmalla on omat vaatimukset ja edut, jotka määräytyvät seuran koon mukaan. Toiminnassa mukana oleva seura saa käyttöönsä Junnuseura-logon.
  5. Jousiammunta koululiikuntana eli Täysosuma-koulutus - suunnattu seuran johdolle ja ohjaajille. Antaa valmiudet aloittaa koululiikuntatoiminnan / lajikokeilun oman kunnan kouluissa (Suomen malli, jolla tuodaan lapsille lisää matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen). Apuna on liiton Täysosuma -konsepti. 


Kasvupaketti- sekä SJAL Junnuseura -ohjelmaan sisältyy seuran Valmennuksen ja ohjauksen linjaus -dokumentin aloittaminen. Kyseessä on työ, jolla seura suunnittelee ja dokumentoi linjaukset siitä, millaista ohjaus- ja valmennusta seura tarjoaa harrastajille. Tämä tuo mukanaan jatkuvuutta seuran toimintaan. Katso malleja täältä.

Webinaarit ovat luonteeltaan koulutuksia eri teemoista. Lisäksi seurat pääsevät jakamaan webinaareissa omia kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan. 

Koulutuksia voi tarvittaessa yhdistää.

Seurakoulutukset ovat seuroille maksuttomia. Lähiopetusta toivotaan yhdistettävän usean lähialueen seuran kesken, jos se etäisyyksien puitteissa on mahdollista.

Lisäksi liitto tarjoaa edelleen koulutusta tuomaritoimintaan ja kilpailujen järjestämiseen. VOK1 - VOK3 koulutuskokonaisuus valmentajille on myös erillinen kokonaisuus.