Paperin läpi

Kohderyhmä:
Harrastajat, kansallisen tason kilpailevat ampujat, kaikki aselajit

Harjoituksen tarkoitus:
Harjoitus, jonka tarkoituksena on päästä pois ylitähtäämisestä (osumisen pakosta) ja siirtää huomio suoritukseen,

Harjoituksen kesto ja laukausmäärä:
1h / 60 L

Tarvittavat apuvälineet: Teline, johon voidaan virittää läpiammuttava paperi. Paperia.

Harjoituksen kuvaus (harjoitus ammutaan osana harjoitusta, jossa normaalit lämmittely, jäähdyttely sekä muut elementit)
1) Kohdistus: 
ammu joitakin laukauksia 18-30m tauluun. Pyydä valmentajaa / avustajaa katsomaan asentosi jotakin kiinteää taustaa vasten (millä korkeudella ja linjauksella nuoli on)
2) Valmistelu: viritä paperikehikko muutaman metrin päähän viivasta, jolta ammut. Merkkaa kehikon paikka lattiassa teipillä.
3) Kohdistus: vedä jousi vireeseen ja pyydä valmentajaa / avustajaa katsomaan, että asentosi on suurin piirtein sama kuin ilman paperikehikkoa (jotta nuoli osuu taustaan). Paina mieleesi tähtäyspiste paperissa ja merkkaa tähän kohtaa tussilla merkki. Kiinnitä (esim. teipillä) taulu tähän kohtaan.
3) Harjoitus: ammu normaaleja rentoja suorituksia tähdäten lähellä olevaan tauluun. Kun olet saanut ammunan rennoksi, pyydä avustajaa siirtämään kehikko pois edestä ja ammu tähdäten tauluun normaalilta matkalta. Pyri säilyttämään sama rentous pienemmästä tähtäyspisteestä huolimatta. Siirrä kehikko takaisin (teippien paikoille) ja toista tätä vaihtelua.

Muokattu: 23.2.2016, Juhana Rüster