Kansallinen liikuntafoorumi: Liikkeen lisääminen hallituksen kärkitavoitteeksi

Kansallinen Liikuntafoorumi keräsi Yleisradion Studiotalolle 28.-29.9.2014 lähes 300 osallistujaa, jotka laativat yhteisen julkilausuman. Tavoitteena on kirjata liikkeen lisääminen tulevan hallitusohjelman kärkitavoitteeksi.

Liikkumattomuus uhkaa kansakunnan elinvoimaa ja alentaa kilpailukykyä. Liikkumattomuuden kustannuksiin on havahduttu viime aikoina tutkimustiedon jatkuvasti kasvaessa. Suomessa liikkumattomuuden kustannus on lähes kaksi miljardia euroa terveydenhuollon vuotuisista kokonaiskustannuksista, Yhdysvalloissa 117 miljardia dollaria eli 11 prosenttia maan terveydenhuollon kokonaiskustannuksista.

Konkreettisia seurauksia liikkumattomuudesta on muun muassa yleistyvä diabetes.

Liikuntafoorumin osallistujien julkilausuman tavoitteena on kirjata liikkeen lisääminen hallituksen kärkitavoitteeksi tulevaan hallitusohjelmaan. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. Hallitus sitoutuu liikkeen lisäämiseen. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto vievät eteenpäin edellä mainittuja sisältöjä valtionhallinnossa ja eduskunnassa. Valo kokoaa liikunta- ja urheilujärjestöjen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, jotka pitävät sisällään liikkeen lisäämisen, huippu-urheilun sekä kansalaistoiminnan edellytyksiin liittyviä toimenpiteitä.

Kansallisen liikuntafoorumin järjestivät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Valo ja Suomen Olympiakomitea.


Teksti: Anne Lantee