Kansallinen liikuntafoorumi: harrastamisen hinta on yhteiskunnallinen ongelma

Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam kertoi amerikkalaisen yhteiskunnan dramaattisesta eriarvoistumisesta Tampereen Mediapoliksessa järjestetyssä III Kansallisen liikuntafoorumissa lähes 200 suomalaiselle liikuntavaikuttajalle.

Putnam oli syyskuun lopussa Tampereella järjestetyn liikuntafoorumin toisen päivän pääesiintyjä. Hän havainnollisti, että amerikkalaisen yhteiskunnan hyvinvointia rakennettiin silloin, kun ”meidän lapsemme” tarkoitti kaikkia pihan tai korttelin lapsia. Nykyään on yhä useammin niin, että ”meidän lapsemme” tarkoittaa vain omia lapsia, joiden menestys ja koulutus menevät kaiken muun edelle.

Putnam kiinnitti huomiota myös siihen, että lasten tulevaisuus määräytyy entistä voimakkaammin sen mukaan, millaiseen perheeseen lapsi syntyy. Hyvin toimeentulevien vanhempien lapset, joilla ei välttämättä olisi lahjakkuutta akateemisiin opintoihin, saavat korkeakoulututkinnon. Sen sijaan vähätuloisten perheiden älykkäiden lasten kouluttautuminen on huomattavasti vähäisempää.

Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen avasi harrastamisen kustannusten nousuun liittyviä syitä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittavissa samansuuntaista kehitystä, josta Putnam puhui. Yksin elävien määrä kasvaa ja pienillä tuloilla eläviä perheitä on paljon. Paajanen piti tärkeänä sitä, että liikuntajärjestelmä tarjoaisi mahdollisuuksia myös niille lapsille, jotka eivät tähtää huippu-urheilijoiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto peräänkuulutti arvokeskustelua ja ilmaisi huolensa kustannusten karkaamisesta.  Kustannusten nousu on yhteiskunnallinen ongelma, johon eri toimijoiden tulee yhdensuuntaisesti puuttua.

Kansallinen liikuntafoorumi on liikunta- ja urheiluväen vuotuinen huippukohtaamispaikka, jonka järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Valo.

Teksti ja kuva: Valo