PRH vahvisti liiton uudet säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Suomen Jousiampujain Liiton uudet säännöt syyskuussa. Säännöt astuivat voimaan heti.

SJAL:n sääntöjä uudistettiin laajasti tämänvuotisessa kevätkokouksessa huhtikuussa. Muutetut säännöt eivät menneet sellaisenaan läpi Patentti- ja rekisterihallituksessa, joten sääntöihin tehtiin PRH:n esittämä pieni muutos ylimääräisessä liittokokouksessa 10.8.2015. PRH on vahvisti muutetut säännöt, ja ne astuvat heti voimaan.

Sääntöihin tuli runsaasti muutoksia muun muassa jäsenmäärien ilmoitusaikatauluun, joka on uusissa säännöissä 31.12. tilanteen mukainen, kun se aiemmin oli 30.11. Myös esimerkiksi liittokokousten asialistalle haluttavien asioiden ilmoittamisen määräaika lyheni 60 päivästä hieman epätarkempaan muotoon "niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun". Kokouskutsu voidaan jatkossa toimittaa perinteisen postin ohella myös pelkästään sähköpostilla.

Uusiin sääntöihin voi tutustua liiton materiaalipankissa.


Teksti: Anne Lantee