Antidoping ja Reilun Pelin -ohjelma

Suomen Jousiampujain Liitto ei hyväksy dopingin käyttöä – jousiammunta on puhtaan kympin laji. SJAL:n tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. 

SJAL:n antidopingohjelmassa ja Reilun Pelin (kilpailumanipulaation vastaisessa) ohjelmassa määritellään puhtaan urheilun tehtävät ja vastuualueet.

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Se ilmenee eri lajeissa eri tavoin esimerkiksi kilpailu-, ottelu- tai tulosmanipulaationa.

Jousiammunnassa suurin riski kilpailumanipulaation osalta liittyy tulosten manipulointiin ja sääntöjen noudattamiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi halutun tittelin, edustuspaikan tai mestaruuden voittaminen. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin.


On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa
manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin. Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen kuin talouteenkin.

Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen päätavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.


Suomen Jousiampujain Liiton (SJAL) kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on vaikuttaa siihen, että kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan, tuntevat torjuntaan liittyvät toimintaohjeet. Liiton koulutuksilla ja viestinnän toimenpiteillä ennaltaehkäistään kilpailumanipulaatioon tähtäävää toimintaa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
SJAL omalta osaltaan edistää rehellistä kilpailua ja eettisesti kestävää toimintaa yhdessä
muiden lajiliittojen kanssa.