WADA julkisti raportin vuoden 2014 dopingrikkomuksista

Maailman Antidopingtoimisto WADAn tuoreen raportin mukaan vuonna 2014 havaittiin 1 693 rikkomusta antidopingsääntöjä vastaan. Rikkomuksiin syyllistyi 109 kansallisuuden edustajia yhteensä 83 urheilulajissa, myös jousiammunnassa. Rikkomuksista 1 462 saatiin selville dopinganalytiikan keinoin ja 231 tutkinnallisin keinoin. Dopinganalytiikan keinoin WADAn akkreditoimissa laboratorioissa havaittiin yhteensä 2 287 mahdollista antidopingsääntöjen rikkomusta, joista 64 prosenttia osoittautui varsinaisiksi dopingrikkomuksiksi. Tutkinnallisin menetelmin havaituista 231 tapauksesta 185 oli urheilijoiden ja 46 urheilijoiden tukihenkilöiden tekemiä. WADAn raportti koskee vuoden 2009 Maailman antidopingsäännöstössä määriteltyjä dopingrikkomuksia. Ensimmäinen selvitys vuoden Maailman antidopingsäännöstö 2015:n vastaisista rikkomuksista julkistetaan vuonna 2017. "Monet dopingrikkomuksista saatiin selville veri- ja virtsatestein. Merkittävä määrä urheilijoiden ja heidän tukihenkilöidensä dopingrikkomuksista havaittiin kuitenkin tutkinnallisin menetelmin. Ne saatiin selville keräämällä todisteisiin pohjautuvaa tietoa, kuten tietoa dopingtestien välttelystä, testistä kieltäytymisestä, kiellettyjen aineiden hallussapidosta tai välittämisestä tai osallisuudesta antidopingsääntöjen vastaiseen toimintaan. Tämä osoittaa tutkinnallisten menetelmien kasvavan merkityksen antidopingtyössä, mitä korostetaan myös uudistetussa Maailman antidopingsäännöstössä", sanoo WADAn pääsihteeri David Howman. "Raportti myös muistuttaa, kuinka tärkeää arvoihin perustuva koulutus- ja valistustyö on dopingin käytön ehkäisyssä. Koulutusohjelmat tekevät mahdolliseksi kahdensuuntaisen keskustelun urheilijoiden kanssa siitä, miksi dopingin käyttö on väärin, miksi dopingaineita ei tule käyttää ja kuinka urheilijat voivat suojautua dopingin käytöltä." Yksittäisistä maista eniten dopingrikkomuksia tekivät venäläiset urheilijat 148 tapauksen voimin. Kakkosena tässä synkässä tilastossa olivat Italia (123) ja kolmantena Intia (96). Urheilulajeista yleisimmät olivat yleisurheilu (248 tapausta), kehonrakennus (225) ja pyöräily (168).   

Jousiammunnassa ja parajousiammunnassa yhteensä seitsemän käryä

 Jousiammunnassa WADA testasi noin 900 kertaa vuoden aikana. Dopingtapauksia löytyi neljä, joista kaikki oli kilpailujen aikaisissa testeissä. Joukossa oli kolme italialaista ja yksi ranskalainen jousiampuja. Parajousiammunnassa käryjä oli lisäksi kolme: korealainen jousiampuja jäi kiinni harjoituskauden testissä ja sveitsiläinen ja thaimaalainen kilpailussa.  Suomalaisiakin käryjä löytyi WADAn raportista muun muassa jalkapallosta (2), hiihdosta (1) ja kehonrakennuksesta (1), mutta ei kuitenkaan jousiammunnasta.


Teksti: Anne Lantee
Lähteet: ADT, WADAn 2014 Antidoping Rule Violations (ADRVs) Report