Seurojen varainhankinnan verotusohjeissa uudistuksia

Verohallinto on julkaissut uuden verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille. Aikaisempaan ohjeistukseen on tehty joitakin muutoksia ja tarkennuksia, joista yksi koskee erityisesti seurojen varainhankintaa.

Verohallinto julkaisi heinäkuussa päivityksen ohjeeseen, jossa käsitellään yhteisöjen yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa.

Verohallinnon ohjeessa on tarkennettu adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnistä saatujen tulojen verotuskohtelua. Tarkennus perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 2013:200.  Ohjeessa käsitellään myös, millaisissa olosuhteissa yleishyödyllisen yhteisön harjoittama muu hyödykemyynti, kuten sukka- tai keksimyynti, voi olla verovapaata.

Ohjeeseen on lisätty uudempaa oikeuskäytäntöä ja käytännön esimerkkejä, ja se sisältää nyt myös aiemmin julkaistun ohjeen Esimerkkitilanteita yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta.

Lisäksi ohjeessa on tarkennettu muun muassa yleishyödyllisen yhteisön järjestämien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen, asuinkiinteistöjen vuokrauksen sekä yhteisön konsernin osana saamien tulojen verotuskohtelua.

Verotusohje on hyödyllistä luettavaa kaikille seurojen hallitusten jäsenille ja rivijäsenillekin seurojen asioista päätettäessä.

 

Teksti: Anne Lantee