Puheenvuoro

Aktiiviseura. Mahdollisuus vai mahdottomuus?

 Suomalaisen jousiammuntaurheilun tulevaisuus tulee olemaan täysin riippuvainen seurojen aktiivisuudesta. Mitä aktiivisempia seurat ovat, sitä paremmin jousiammuntaurheilulla Suomessa menee.  SJAL:ssa on vain muutamia aktiivisia seuroja, mutta kaikkien seurojen on aktivoiduttava, mikäli haluamme pysyä urheilulajina tulevaisuuden menossa mukana. Yhteiskunnan urheilulle suuntaamat varat eivät tule kasvamaan, ainoastaan pienenemään, joten seurojen on toimittava jatkossa yhä järkevämmin, suunnitelmallisemmin ja ennen kaikkea aktiivisemmin. Millainen on aktiivinen ja nykyaikainen jousiammuntaseura? Aktiiviseurassa toimijoita on useita. Seuran johto osaa jakaa tehtävät mahdollisimman monelle, jotta työt tulevat tehdyiksi. Aivan liian usein seuran työt ja toiminta ovat vain yhden henkilön varassa. Kun tämä lopettaa harrastuksen, lamaantuu seura samassa lähes totaalisesti. Aktiiviseurassa on eri asioiden osaajat kiinnitetty seuratyöhön heidän taitojensa mukaisesti. Kaikkien ei kannata tehdä kaikkea, siinä menee osaamis- ja aikaresursseja pahasti hukkaan. Aktiiviseura kiinnittää myös junnuikäisiä työhön mukaan, jolla se varmistaa toiminnan jatkumisen tulevina vuosina. Aktiiviseura myös kertoo tehtävistä töistä jäsenilleen. Kaikki on helpompaa, kun seurassa tiedetään kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Aktiiviseurassa on suunnitelmallinen uusien harrastajien alkeiskoulutussysteemi, joka perustuu valtakunnallisesti yhdessä hyväksyttyyn ja opiskeltuun alkeisopetus- ja seuraohjaajakoulutukseen. Näin saamme koulutettua seuroihin uusia harrastajia, joilla on alusta alkaen oikea ammuntatekniikka. Oikeaoppisen tekniikan tarkka ja johdonmukainen opettaminen on avain myöhemmin tarvittavan henkilökohtaisen valmennuksen onnistumiselle. Aktiiviseurassa on aktiivisia ja koulutettuja valmentajia ja aktiivisesti näiden valmentajien palveluksia käyttäviä aktiiviurheilijoita. Tähän asti kilpa-ampujamme ovat pääsääntöisesti yrittäneet kehittyä yksinään huippujousiampujiksi. Tämä on kaiketi ollut suomalaisten urheilijoiden ideana muissakin lajeissa, mutta tämän päivän huippu-urheilusta on tullut niin vaativaa, ettei urheilija enää yksinkertaisesti pärjää yksinään. Kahdet aivot, kaksi silmäparia ja kahden ihmisen taidot tuplaavat valmentautumisen tehon. Urheilijoiden ja SJAL:n koulutuksen saaneiden valmentajien yhteensaattaminen on oltava seuratasolla entistäkin aktiivisempaa. Aktiiviseura kannustaa urheilijoitaan kilpailemaan aktiivisesti. Kilpailut ovat harrastustamme eteenpäin puskeva moottori. Jos se käy liian vähin kierroksin, yskii koko systeemi. Aktiiviseuran urheilijat matkustavat kisoihin kimpassa, ja seura tukee yhdessä matkustavia edustajiaan ilmoittautumis- ja matkakuluissa. Aktiiviseurassa myös järjestetään hyvin organisoituja seurakilpailuja ja näyttäviä kansallisia kilpailuja. Kilpailujen järjestäminen aktivoi varmasti seuraa. Järjestelyjen onnistuminen vaatii toimivan kilpailujohdon, työnsä osaavan kenttäorganisaation, hyvät tuomarit ja tehokkan tiedotuksen. Aktiiviseura myös tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja jäsentensä kilpailumenestyksistä ei vain jäsenistölleen, vaan tietenkin myös medialle. Me emme oikein tunnu onnistuvan ylittämään uutiskynnystä, vaikka menestystä tulisikin. Tämä johtuu siitä, ettei media ymmärrä lajistamme juurikaan mitään. Tässä SJAL:n pitäisi tehostaa työtään, järjestää seuroihin tiedotusopetusta ja parantaa median lajiymmärrystä rutkasti. Jousiammunta on kiinnostava urheilulaji, jos ja kun osaamme kertoa siitä oikein.Tästä on olemassa selvät faktat maailmalta; olympialaisten jousiammuntalähetyksiä seuraavat miljoonat katsojat ja internetin Archery TV:n katsojaluvut ovat nousussa. Aktiiviseura pitää nettisivujaan aktiivisina ja aktivoi niillä käymistä aktiivisesti. Aktiiviseurassa pidetään harjoittelupaikat aktiivisesti hyvässä kunnossa. Talkootyöt eivät oikein näytä enää maistuvan tämän päivän jousiammuntaharrastajille. Työresurssit on siis löydyttävä muilla keinoin. Mielestäni ainoa keino saada työt tehtyä seuroissa on maksaa näistä tehtävistä töistä niiden tekijöille. Aktiiviseuran jäsenmaksut ovat sen verran korkeat, että työt saadaan maksetuiksi. En yritä väittää, että seurat pystyvät todellisia palkkoja maksamaan työsuorituksista, mutta pienetkin palkkiot aktivoivat tekemään. Aktiiviseuran budjetissa on rahaa varattuna myös tilanteisiin, joissa on pakko ostaa ulkopuolista työtä. Aktiiviseuran harjoittelupaikat vastaavat tämän päivän harrastajien odotuksia. Harjoittelupaikat ovat tyylikkäät ja siistit sekä taustat ja harjoitteluvälineet huippukunnossa.  Pirkka Elovirta
SJA:n pj