Jousen vetäminen

Jousen vetämisessä olennaista:

  • käsien noustessa olkapäät pysyvät neutraalissa asennossa (olkapäät nousevat helposti samalla kun kädet nousevat)
  • vetokäden puoleinen lapa lähtee viemään liikettä
  • veto voidaan tehdä lievästi kaareutuen, lähtöpiste hieman leuan yläpuolella
  • lievästi kaareva liike helpottaa lavan alueen lihasten työskentelyä ja antaa olkpäälle enemmän tilaa liikkua
  • jousikäden puoleinen lapa, ojentaja ja ranne tuottavat painetta kohti taustaa
  • tähtäin nouse vetovaiheessa hieman keskusten yläpuolelle ja oikealle ja laskeutta täältä taulun keskelle (oikeakätisellä ampujalla)
  • vetovaihe päättyy jousikäden kammänsyrjän asettuessa hieman leuan (ankkurointipisteen) alapuolelle. Jänne osuu leukaan tässä kohtaa.

Huom! Pyri siihen, että jo vetovaiheessa kyynärpää, vetokäden sormet ja kahvan painepiste ovat linjassa

Huom! Hengitystekniikka liittyy vetovaiheeseen: sisäänhengitys valmistautumisvaiheessa / käsien noustessa. Vetovaiheessa ennen ankkuriin tuloa lasketaan keuhkot “neutraaliin” tilaaan, eli ilmaa jää keuhkoihin noin 50%. Ankkuriin tulon jälkeen ei enää hengitetä.