Taitomerkit

Nuoli- ja sulkamerkit ovat SJAL:n ylläpitämä tasojärjestelmä. Esikuvana on World Archeryn vastaava järjestelmä.

Merkkien tasot kulkevat taulun värien mukaisesti: valkoinen, musta, sininen, punainen ja keltainen. 

Nuolimerkkejä voi saavuttaa valkoisesta kultaan ja sulkamerkkejä sinisestä kultaan. Sulkamerkit ovat tarkoitettu alle 12-vuotiaille, nuolimerkit ovat ikärajattomia. Nuolimerkeissä on omat tasovaatimuksensa alle 15-vuotiaille ampujille.

Merkin saavuttaminen edellyttää ammuntakokeen suorittamista. Kullakin tasolle löytyy omat vaatimuksensa. Koe ammutaan valvotusti seuran harjoitustiloissa. Nuolimerkeissä ammutaan pisteitä ja sulkamerkeissä osumia. 

Kokeen voi toistaiseksi ampua tähtäinjousella, vaistojousella ja pitkäjousella.

Mustasta merkistä eteenpäin vaatimuksiin kuuluu myös ammuntatekniikkaan liittyviä seikkoja. Nämä ovat kokeen valvojan arvoitavia. 

Nuolimerkkikokeisiin kuuluu lisäksi kysymyksiä, joilla mitataan jousiampujan tietotaitoa lajista. Ensimmäinen nuolimerkki (valkoinen) ammutaan tyypillisesti osana Ensinuolet-kurssia ja sen teoriakysymykset käsittelevät turvallisuutta. 

Merkkien välissä on todistetusti (seuran harjoituskirja tms.) käytävä harjoittelemassa vähintään 12 kertaa.