Valmennusmateriaalia

  • Seurojen alkeisopetuksen tueksi luotu opas (Miika Kataja 2008), jossa on perustietoa ammuntatekniikasta, tähtäinjousista ja jousiammunnan harjoittelusta.

Harjoitepankkiin on koottu esimerkkiharjoituksia jousiammuntaan.

Varalan seminaarin (2022) valmennuslinjan materiaalit

3D: