Avustukset

VOK-tuki


SJAL tukee jäsenseurojaan valmentajien ja ohjaajien kouluttamisessa liiton valmentajakoulutusjärjestelmän mukaisesti. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) eri tasojen suorittaneista valmentajista maksetaan seuralle tukea seuraavasti:

Taso 1150 euroa jokaisesta valmistuneesta valmentajasta
Taso 2250 euroa jokaisesta valmistuneesta valmentajasta
Taso 3400 euroa jokaisesta valmistuneesta valmentajasta


Tuki maksetaan seuralle, kun valmistunut toimittaa opintokokonaisuudesta saamansa todistuksen liiton toimistoon. Tuen maksamista varten tarvitaan seuran tilinumerotieto.

Lisäksi SJAL tukee seurojen osallistumista tarkkuuslajien yhteisiin VOK-koulutuksiin maksamalla osan osallistumismaksusta.

Aluetoiminnan tuki

SJAL tukee vuonna 2021 aluevalmennustoimintaa 1200 eurolla per alue. Aluetukea käytetään aluetoimintaan osallistuvien kustannusten alentamiseksi.

Lisäksi aluetoimintaa tuetaan maksamalla aluevalmentajien kulut sekä tarjoamalla aluevalmentajille maksuttomat VOK-koulutukset.