Aselajit maastossa

Suomen Jousiampujainliitto (SJAL), Suomen Jousimetsästäjäin Liitto (SJML) ja Suomen Maastojousiampujain Liitto (FFAA) ovat suurimmat Suomessa jousiampujia kokoavia liittoja. Niiden alaisuudessa järjestetään tilaisuuksia joissa ammutaan jousilla, tässä keskitytään tuomaan esille SJAL alaisuudessa tapahtuvien tapahtumien aselajeja.

Mikäli jousella ammutaan muutoin kuin kilpailutarkoituksessa hämärtyvät aselajien väliset erot huomattavasti. Vaikka esim. SJML, joka on ehkä joustavin mainituista liitoista, asettaa erittäin vähän sääntöjä aselajeille voidaan mainita että heilläkin esim. vaistojousi kuuluu eri sarjaan mikäli jousessa on plungeria tai sitä ei ole. Samoin taljasarjassa linssi on eriyttävä tekijä, kun taas SJAL hyväksyy sekä linssilliset että 5-piikkiset ampujat tasavertaisina kaikkiin kilpailumuotoihin joissa ei ole arvattavia etäisyyksiä (18m, 25m 50/70m jne.). Tästä voidaan päätellä että ei ole selkeitä, kansainvälisiä sääntöjä aseluokista vaan jokaisessa liitossa ja kansainvälisessä liitossa on omansa.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa SJAL/WA alaisista aseluokista, voit tutustua niihin SJAL:n sääntösivustolta: https://www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/saannot/.

World Archeryn alaisessa SJAL:ssa kilpaillaan viidessä eri aselajissa:

  • Vaistojousi
  • Instinctive
  • Pitkäjousi
  • Taljajousi
  • Tähtäinjousi

Kaksi alinta aselajia ovat tähtäimellisiä jousia kun taas kolme ylintä ovat vaistojousiluokkia. Kansallisissa kilpailuissa kaikilla jousilla ammutaan sekä sisällä että ulkona kuten myös maastossa, mutta kansainvälisissä kilpailuissa aselajien välillä on tiukka jako kilpailumuodoista. 

Maastojousiammunnassa ampuvat lisäksi talja, tähtäin ja vaistojousi joukkuemuodossa, yksi kilpailija jokaisesta aselajista muodostavat yhdessä joukkueen. Lisäksi maastojousiammunnan kansainvälisissä kilpailuissa ovat mukana kaikkien kolmen aselajien juniorit.

Aselajeista ja niiden erityispiirteistä löytyy lisätietoja tämän sivun alisivustoilta. Selkeää on kuitenkin että jokaisella aselajilla on omat erityispiirteensä, ja sen myötä omat kannattajansa. Mainittakoon että jotkut ampujat ampuvat monessa aselajissa, ei ole ollenkaan yllättävää että huippu talja-ampuja ampuu myös Instinctivellä, jotkut pitkäjousiampujat harrastavat myös tähtäinjousiammuntaa jne.