Seuratuen hakuaika alkoi

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Tuen hakuaika alkoi 11.11.2016 ja päättyy 16.12.2016 klo 16.15.

Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa seuratukea yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.

Seuratukea haetaan sähköisellä hakemuksella Seuraverkossa. Hakuohjeisiin kannattaa tutustua huolella hyvissä ajoin ja hakea myös tunnukset Seuraverkkoon ajoissa.

Hakemuksia sparrataan mielellään SJALn toimistossa tai oman alueesi liikunnan aluejärjestössä ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuohjeet löytyvät ministeriön sivuilta http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi.  
 

Teksti: Anne Lantee
Kuva: Valtioneuvosto

 

Seuratuet myöntää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.