Nais Prize -tuen haku 14.12. mennessä

Anne Lantee
1.12.2016

Nais Prize -tuki on taas seurojen haettavissa. Nais Prize on Suomen Jousiampujain Liiton myöntämä 500 euron suuruinen tuki seuralle tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen. Tuki voidaan myöntää joko jo toteutettuun hankkeeseen tai vasta suunnitteilla olevaan. Summa on käytettävä tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen.

Nais Prizen myötä seurojen toivotaan kiinnittävän huomiota ja tekevän toimenpiteitä tyttöjen ja naisten harrastamisen laadun ja harrastajamäärien lisäämiseksi sekä estämään tyttöjen ja naisten harrastuksen hiipumisen ja drop-outin.
 
Tukea voivat hakea kaikki SJAL:n jäsenseurat. Tuki myönnetään vuosittain yhdelle seuralle, joka täyttää tuen edellytykset. Liittohallitus päättää tuen myöntämisestä käyttäen kokonaisharkintaa muun muassa toiminnan laadun ja tuen vaikuttavuuden suhteen ottaen huomioon seurojen erilaiset lähtökohdat ja jäsenmäärät.
 
Tukea voi hakea 14.12.2016 mennessä täyttämällä hakulomakkeen, joka löytyy SJAL:n nettisivujen materiaalipankista, ja lähettämällä se sähköpostin liitetiedostona liiton toimistoon info(ät)jousiampujainliitto.fi mieluiten pdf-muodossa. Hakemuksen voi lähettää myös postitse liiton toimistoon Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Tällöin postileiman tulee olla päivätty viimeistään 14.12. 
 
Kriteereitä Nais Prize -tuen myöntämiselle ovat seuraavat:

 • Seura kehittää hankkeella tyttöjen ja naisten harrastamisen laatua seuratoiminnassa sekä pyrkii aktiivisesti lisäämään myös tyttöjen ja naisten harrastajamääriä seurassa ja drop-outia seuratoiminnasta
 • Hankkeella on selkeät ja realistiset tavoitteet
 • Seuran hallitus/johtokunta on sitoutunut hankkeeseen
 • Tulevan hankkeen tulee alkaa viimeistään hakuvuotta seuraavana kalenterivuonna
 • Jo toteutuneiden kehitystoimenpiteiden osalta hakemuksessa tulee käydä ilmi
  • mitä toimenpiteitä on tehty ja millä aikavälillä
  • ovatko toimenpiteet edelleen osa seuran arkea
  • mitä tuloksia saatiin liittyen seuran omiin tavoitteisiin sekä seuran naispuolisten harrastajien aktiivisuuteen ja harrastajamäärien kehitykseen
  • millaisia kustannuksia hankkeesta aiheutui seuralle
  • millaisia kustannuksia hankkeesta aiheutui harrastajille

Kysy lisätietoa tuen hakemisesta liiton toimistosta.