Artemikselle ja Wilhelm Tellille OKM:n seuratukea

24.4.2023

"Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,3 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuella edistetään lasten ja nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta. 

– Ilahduttavaa on se, että tänä vuonna avustettavaksi nousee useampi hanke, jossa seura haluaa lisätä ja kehittää yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa seuratoimijoiden hyvinvointia, Virta korostaa.

Tämänkin vuoden hankkeissa on  hyvin esillä nuorten drop out. Toimintaa kehitetään joko perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen, kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa lähdetään toteuttamaan nuorten toivomia ja esittämiä toimenpiteitä tai perustetaan seuraan nuorisoraati."

Lue koko tiedote täältä: https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuet-on-myonnetty

Jousiammuntaseurat Artemis ja Wilhelm Tell saivat kumpikin hakemansa tukimäärän ja syystäkin. Hanke oli tarkkaan mietitty seuralle oikeaksi ja hakemus tarkasti tehty. Kummallakin seuralla oli aivan oma tapansa lähteä kehittämään toimintaansa ja hyvä niin, asioita voi parantaa monella tapaa, ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä yhteisöllistä seuratoimintaa.

Onnea kummallekin seuralle!