SEIS häirinnälle

8.10.2021

Liittohallituksen tietoon on tullut kuluneen vuoden ajalta tapauksia, jotka täyttävät seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on ollut sanallisessa, viestinnällisessä ja myös sen vakavimmassa muodossa, eli fyysisen koskemattomuuden muodossa.

Lajiliittona suhtaudumme kaikkeen epäeettiseen käyttäytymiseen ja häirintään vakavasti. Olemme vuoden 2022 alusta liittymässä Olympiakomitean alaiseen yhteiseen kurinpitomenettelyyn, jossa tämän kaltaiset vakavat eettiset rikkomukset käsitellään ja rangaistaan keskitetyn kurinpitomenettelyn kautta. Meidän lajissamme, eikä missään muussakaan liikunnassa tai urheilussa, ei ole sijaa tämän kaltaiselle käytökselle, joka ei kunnioita toisen ihmisen fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.

Tapauksista on raportoitu anonyymisti ja me kunnioitamme asianomistajien tahtoa, emmekä nosta nimiä esille. Kannustamme kaikkia, jotka kohtaavat tämän kaltaisia tapauksia (uhrina tai tapauksen todistajana), olemaan liittoon yhteydessä. Meillä on keinot asiaan puuttumiseksi. Lisäksi apua saa mm. Väestöliiton ”Et ole yksin” -palvelusta, jossa voi keskustella ammattilaisten kanssa ja raportoida myös tätä kautta rikkomuksista.

https://www.etoleyksin.fi/