Nais Prize -kehittämistuki seuroille haettavissa vuodelle 2022

28.9.2021

Nais Prize on 500 euron suuruinen tuki seuralle tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen. Nais Prizen avulla seurojen toivotaan kiinnittävän huomiota ja tekevän toimenpiteitä tyttöjen ja naisten harrastamisen laadun ja harrastajamäärien lisäämiseksi sekä estämään tyttöjen ja naisten harrastuksen hiipumisen ja sen jättämisen. 

Tukea voivat hakea kaikki SJALin jäsenseurat. Tuki myönnetään vuosittain yhdelle seuralle, joka täyttää tuen edellytykset. Liittohallitus päättää tuen myöntämisestä käyttäen kokonaisharkintaa muun muassa toiminnan laadun ja tuen vaikuttavuuden suhteen, ottaen huomioon seurojen erilaiset lähtökohdat ja jäsenmäärät. 

Haku 1.12.2021 mennessä.

Ohjeet ja hakulomake alla.