Syyskokouskutsu

Juhana Rüster
9.10.2019

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään Turussa 26.10.2019 heti kansallisen kisan jälkeen. Materiaalit (toimintasuunnitelma ja budjetti 2020) on luettavissa arkistosivuilta.

SJAL:n syyskokous pidetään Turussa Kupittaan Urheilutalolla (Tahkonkuja 5) lauantaina 26.10. heti kansallisen kilpailun päätyttyä (arvio noin klo 15-16). 

Syyskokous on maksuton, mutta jokainen vastaa mahdollisista majoituksista ja matkakuluista itse. Kokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Liiton sääntöjen 12 § mukaan syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat
3. Päätetään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta jäsenluokittain
4. Käsitellään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintakaudelle
5. Käsitellään liittohallituksen esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi
6. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kaudelle 2020-2022.
7. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Susanna Laamanen, Juuso Heikkilä, Harri Verho ja Mika Savola.
8. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja
9. Päätetään lajitoimikunnista sekä valitaan niiden puheenjohtajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Syyskokouksen materiaalit löytyvät arkistosivuilta: 

https://www.sjal.fi/sjal/arkisto/

Kutsu on lähetetty seuroihin myös sähköpostitse.

Muistakaa valtakirjat!
 
Tervetuloa kokoukseen!