Syyskokouskutsu (Turku 27.10)

Juhana Rüster
11.10.2018

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään Turussa 27.10.2018 kansallisen kisan jälkeen. Kutsu lähetetty seuroihin 4.10. Muistakaa ilmoittautua Suomisportin kautta!

SJAL:n syyskokous pidetään Turussa Kupittaan Urheilutalolla (Tahkonkuja 5) lauantaina 27.10. klo 16-18. Kokousta ennen Kupittaalla ammutaan Turun Arcuksen ArcAboa kilpailu. 

Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportin kautta viimeistään 19.10, jotta osaamme varautua oikeaan henkilömäärään kahvitarjoilussa. Seuratoimintapäivä on maksuton, mutta jokainen vastaa mahdollisista majoituksista ja matkakuluista itse.

Liiton sääntöjen 12 § mukaan syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat
3. Päätetään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta jäsenluokittain
4. Käsitellään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintakaudelle
5. Käsitellään liittohallituksen esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi
6. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Jani Savilampi, Ensio Lehto, Matti Aaltonen ja Seppo Rannikko
7. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja
8. Päätetään lajitoimikunnista sekä valitaan niiden puheenjohtajat
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.1. Sääntömuutosesitys: SJAL Säännöt, 6. Jäsenmaksujen määräytyminen. Lisätään sääntöihin mahdollisuus käyttää tietojärjestelmää jäsenmaksujen tilittämiseen (Suomisport).
 
Syyskokouksen materiaalit (ml. sääntömuutosesitys) tulevat viimeistään viikkoa ennen kokousta liiton nettisivuille.

Muistakaa valtakirjat!
 
Tervetuloa kokoukseen!