Kutsu liiton syyskokoukseen 14.10.2017

Saskia Halminen
28.9.2017

SJAL:n syyskokous pidetään Tampereella Varalan Urheiluopistolla (Varalankatu 36, 33240 Tampere) lauantaina 14.10. klo 14-16.

Ilmoittautumiset tämän linkin kautta: https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/jousiampujat/event.php?id=6363. Muista ottaa valtakirja seuraltasi mukaan!

Liiton sääntöjen 12 § mukaan syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat
3. Päätetään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta jäsenluokittain
4. Käsitellään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintakaudelle
5. Käsitellään liittohallituksen esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi
6. Valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Uusi puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 2017.
7. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Petteri Alahuhta, Mika Savola, Jaakko Setälä, Ulla-Maija Kiviniemi ja Henri Kokkila
8. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja
9. Päätetään lajitoimikunnista sekä valitaan niiden puheenjohtajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Syyskokouksen materiaalit tulevat viimeistään viikkoa ennen kokousta liiton nettisivuille.
 
Tervetuloa kokoukseen!