Seuroilla mahdollisuus vaikuttaa SJAL:n ja SLU:n palvelujen kehittämiseen

Anne Lantee
21.3.2012

Sekä SJAL:lla että suomalaisen urheilun kattojärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:llä on parhaillaan käynnissä seurakysely, johon toivotaan seuratoimijoiden vastauksia.

SJAL:n seurakyselyssä kysytään seurojemme nykytilasta, tavoitteist ja haasteista. Vastauksia käytetään SJAL:n strategiatyössä, jossa vuonna 2012 laaditaan liittotasoinen strategia, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

SJAL:n seurakysely on lähetetty sähköpostilla suoraan seurojen yhteyshenkilöille, ja seuran hallituksen toivotaan yhteisesti vastaavan kyselyyn 30.4. mennessä.

Samaan aikaan käynnissä on myös Suomen Liikunta ja Urheilu SLU:n kysely seurojen palvelutarpeista. SLU:n tavoitteena on selvittää, mitä palveluja eri tahot tällä hetkellä tarjoavat, ja löytää päällekkäisyydet, tunnistaa seurojen tarpeet ja sen pohjalta kehittää seurojen palvelua.

Jousiampujain liitto saa käyttöönsä kaikkien jousiammuntaseurojen vastausten yhteenvedot, ja myös näitä tietoja hyödynnetään liittohallitustyöskentelyssä.

SLU:n kyselyn viimeinen vastauspäivä on 1.4.2012. Kyselyyn voi vastata useampikin henkilö samasta seurasta. Suomenkielinen kysely löytyy osoitteesta: https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=28521475&_k=-rzf0da3SH9dZKJEKNQBITHFTNgSZzHQcSkhEhnaATxrAtRoow3f6KPgI2lVIpko

Ruotsinkielinen kysely on osoitteessa: https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=29336416&_k=5K_ZpYiMqroIcPv13NRwV8Ykch1_N0d3LwLSpz70EfH0D1eNLXJxecvgBuf-eg_L