Tuomarisääntöihin muutos

Anne Lantee
12.3.2014

Liittohallitus hyväksyi tuomarineuvoston esitykset liiton tuomarisääntöjen muutoksista.

SJAL:n liittohallitus hyväksyi viime kokouksessaan tuomarineuvoston esityksen liiton tuomaritoiminnan sääntöjen pienistä muutoksista.

Päätuomarilisenssin uusimisen yhtenä vaatimuksena ollut päätuomarin ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi vähintään yhden SM-kilpailun päätuomariksi poistettiin. Jatkossa SJAL:n hallitus nimeää SM-kilpailujen päätuomarit kilpailun järjestäjäseuran esittämistä kandidaateista, joista vähintään yhden on oltava järjestävän seuran ulkopuolelta.

Muutokseen päädyttiin, koska kaikki SM-kilpailut eivät aina ole tiedossa vuoden alkuun mennessä, jolloin ilmoittautumisten toteuttaminen on käytännössä hankalaa.

Päivitetyt tuomarisäännöt löytyvät liiton sivujen materiaalipankista.

Samassa yhteydessä hallitus nimesi tuomarineuvoston esityksestä WAE:n maanosatuomari Pyry Ekholmin tuomarineuvoston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.

Hallitus päätti niin ikään tuomarineuvoston esityksestä, että yleisessä tähtäinluokassa ammuttua yleisen vaistoluokan SE-tulosta ei hyväksytä ennätykseksi, vaikka jousi olisi kilpailun tuomareiden toimesta erikseen todettu vaistojousta koskevien sääntöjen mukaiseksi. Hyväksyminen vaatisi sääntömuutoksen.