Seuratoimintapäivät päättyivät liittokokoukseen Vaasassa

Anne Lantee
19.10.2014

Viikonlopun seuratoimintapäivät päättyivät tänään Vaasassa liiton syyskokoukseen. Kokouksessa päätettiin muun muassa toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ensi vuodelle ja valittiin uusia jäseniä hallitukseen.

Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2015 määrällisesti ennallaan. Valmentajakoulutuksen kokonaisuus siirrettiin seuratoiminnan alta harrasteliikuntaan. Sama muutos tehtiin myös toimintasuunnitelmaan, johon tehtiin myös muita pieniä muutoksia.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoite liiton hallinnon ja muun toiminnan avoimuudesta ja viestinnän ajantasaisuudesta ja monikanavaisuudesta.

Huippu-urheilun kohdalla lajianalyysijärjestelmä herätti keskustelua, ja toimintasuunnitelmaan lisättiin lopulta, että loppuvuoden 2014 pilottivaiheen jälkeen päätöksenteossa huomioidaan hankkeeseen liittyvät riskit ja liiton taloudelliset realiteetit.

Harrasteliikuntaan lisättiin lisenssejä koskien kirjaus, että henkilön ensimmäinen kilpailulisenssi on puolet normaalin kilpailulisenssin hinnasta ja että harrastajalisenssillä voi jatkossa osallistua kilpailuissa harrastajaluokkaan.

Seuratoiminnan koulutuksista poistettiin maininnat puheenjohtajapäivistä, sillä kokous totesi, ettei erillisille, pelkästään puheenjohtajille suunnatuille päiville ole tarvetta.

Hallitukseen kaksi uutta jäsentä


Henkilövaalissa valittiin neljän erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle uudet henkilöt. Ehdolla oli kuusi henkilöä, joista hallitukseen lopulta valittiin uusina jäseninä Jani Savilampi Oulun Jousimiehistä ja Jukka Karvonen Robin Hoodista. Entisistä hallituksen jäsenistä jatkokaudelle valittiin Susanna Makkonen Wilhelm Tellistä ja Ensio Lehto Iitin Jousiampujista. Muut ehdolla olleet henkilöt olivat Miika Aulio ja Mika Savola. 

Seurojen jäsenmaksun suuruudeksi syyskokous päätti 24 euroa jäsentä kohti ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruudeksi 100 euroa.

Tilintarkastajat kokous piti ennallaan, eli liiton tilintarkastajana jatkaa BDO Oy.

Hallitus oli tuonut muina asioina kokoukseen esityksen siitä, että lähdettäisiin selvittämään liiton sääntömuutoksen vaativaa kokonaisuutta jäsenasiassa, jotta henkilöjäseniä voitaisiin lisätä liiton jäseniksi. Kokous keskusteli asiasta ja useampia puheenvuoroja käytettiin puoltamaan nykyistä mallia, jossa jäseniä ovat seurat, joiden jäsenet automaattisesti kuuluisivat liittoon. Puheenvuoroissa esiintyi vaihtoehtona niin sanotut pöytälaatikkoseurat, jotka mahdollistavat yksittäisten henkilöiden kuulumisen liittoon hyvin kevyesti hallinnoidun seuran kautta.

Kokous päätti, että hallitus jatkaa asian selvitystä ja valmistelua ja esittelee kevätkokouksessa eri vaihtoehtoja.

Viikonlopun seuratoimintapäivät keräsivät Vaasaan seuratoimijoita 14 jäsenseurasta. Lisäksi syyskokoukseen saapui vielä yksi jäsenseura lisää.