Hallitus käsitteli SE-tapauksia

Anne Lantee
23.10.2014

Hallitus käsitteli aiemmin tässä kuussa kolmea tapausta, joissa oli epäselvyyttä, hyväksytäänkö tulos Suomen ennätykseksi.

Kaksi tapauksista liittyi tämän kesän yleisten luokkien tauluammunnan SM-kilpailujen joukkuetuloksiin, joista kisan järjestäjä Pohjan Jousi tiedusteli. Kisassa vaistojousiluokkaan oli osallistunut samasta seurasta kolme vaistoampujaa, joiden alkukilpailun yhteenlaskettu tulos ylitti voimassa olevan vaistoluokan SE-tuloksen. Kilpailussa ammuttiin kuitenkin joukkuekilpailu vain tähtäin- ja taljaluokassa.

Tuomarineuvosto, joka päättää SJAL:n kilpailusääntöjen tulkinnasta, totesi, että vaistoluokassa ei ollut joukkuekilpailua, joten sille ei ole myöskään joukkuetuloksia eikä siten ennätyksiäkään voida hyväksyä.

Toinen kysymys liittyi samoissa kilpailuissa ammuttuun mahdolliseen Y60T-luokan joukkue-ennätykseen alkukilpailun tulosten perusteella. Samasta seurasta osallistui YT-luokan joukkuekilpailuun kaksi joukkuetta eli kuusi ampujaa, joista kolme oli ikänsä puolesta Y60T-luokan ampujia. He eivät kuitenkaan ampuneet samassa joukkueessa.

Tässä tapauksessa tuomarineuvosto totesi, että Y60T-kolmikko ei ole ampunut yhtä joukkuetulosta, joten he eivät voi saada siitä ennätystäkään. Joukkue, jossa kaikki jäsenet eivät ole ikäkausiluokassa, ei voi saada ikäkausiluokan ennätystä.

Kummassakaan tapauksessa vahvistuskelpoista ennätystulosta ei ollut. Näin tuloksia ei hyväksytty ennätyksiksi.

Hallitus ei poikennut näissä tapauksissa tuomarineuvoston tulkinnoista, mutta sen sijaan kolmannessa tapauksessa poikkesi. Kyseessä oli sisäkauden ensimmäisessä kilpailussa 4.10. ammutut YT- ja NT-luokan pudotuskilpailutulokset, joissa aiemmin ei ole noteerattu SE-tuloksia. Kilpailussa ei ollut päätuomarilisenssin omaavaa tuomaria. Kilpailun ainoana tuomarina toimineelle henkilölle selvisi vasta kilpailupaikalla, ettei kilpailuissa ole muita tuomareita vaan kilpailun järjestäjä oli ajatellut hänen toimivan päätuomarina. Virhettä ei ollut havaittu liitossa kilpailutasokaavaketta tarkistettaessa.

Yrityksistä huolimatta kilpailupaikalle ei saatu päätuomaria, joten kilpailun tuomari huomautti ampujille ennen kilpailun alkua, etteivät kilpailun tulokset välttämättä ole ennätyskelpoisia.

Tuomarineuvosto näki yksimielisesti, ettei kilpailu ollut SE-kelpoinen. "Tuomarisääntöjen kohta 5.1 ja siten kilpailusääntöjen kohta S0.5.1 eivät ole täyttyneet, koska kilpailun päätuomarina toimi henkilö, jolla ei ole päätuomarilisenssiä. Kilpailua ei siis ole järjestetty sääntöjen mukaisesti eikä ennätyskelpoisuutta siten ole", tuomarineuvosto totesi.

Hallitus päätti kuitenkin hyväksyä ennätystulokset. Äänestykseen osallistuneet hallituksen jäsenet olivat päätöksessään yksimielisiä, mutta hallituksen jäsenet perustelivat omaa päätöstään eri tavoin.

Susanna Makkonen ei jäävinä osallistunut asiasta päättämiseen.